Aa
善惡對舉垂為箴言
1王之心志、在主掌握、隨意引之、如溝洫之水然、
2人之道在己目中視為正、惟主鑒察人心、
3行義秉公、為主所悅、愈於悅獻祭、
4惡者目高心驕、自以為有光、終必取罪、
5殷勤操作者、足致豐裕、急遽經營者、反致匱乏、
6以詐言求財、即自取死、所得者猶如虛氣、
7惡者強暴、不行公義、終必驟亡、
8罪人之道必邪曲、潔者所為必正直、
9寧獨居於房頂、勿與好爭之婦共室、
10惡人心樂人禍、即良朋亦不矜恤、
11侮慢者受撲、則愚者知警、智慧人蒙訓、必增其知識、
12公義之主、鑒察惡人之家、將惡人投於禍患、或作善人觀惡人之家知惡人必陷於禍患
13塞耳不聽貧人之求、則己有所求、亦不蒙應、
14暗餽禮物、可以止忿、懷中之賄賂、可息大怒、
15行公義事、善人視為可樂、作惡者視為艱難、
16迷失達道者、必居於陰靈之會、
17喜宴樂者、必遭貧乏、好酒好膏者、不能致富、
18必以惡人贖善人、悖逆者必代正直者受難
19寧處於曠野、莫與好爭易怒之婦偕居、
20智者之家、積有寶物膏油、愚人速耗所有、
21追求仁義矜恤者、必得生命、仁義、尊榮、
22鞏固之城、勇士所守所倚賴者、惟智者可上而傾之、
23謹守唇舌者、保己命免受災害、
24狂妄驕傲者、名為侮慢、凡事暴怒、狂妄而行、
25惰者不勤操作、致為慾心所殺、
26惰者終日貪圖而不得、善人有餘、施舍不吝、
27惡人平素獻祭、猶為可憎、況以惡意而獻之乎、
28妄證者必亡、聽命者聽命者原文作聽者可恆作證、恆作證原文作恆言
29惡人無廉恥、正直者謹慎所行、
30人之智慧聰明謀畧、在主前無足稱道、
31集馬以備戰之日、獲勝乃在乎主、