Aa
論何為信
1夫信使人以所望者為實、為實或作為必得為未見者之據、
2古人因信而得美稱、
3我儕因信、則知諸世界以天主命而造、致所見之物、非由有形者出、
4亞伯有信、獻祭於天主、較該隱為美、故蒙天主嘉其所獻而證其為義、是以雖死仍似有言、
5以諾有信、得不死而接於天、天主既接之、人不復見之、未接之先、已得見悅於天主之證、
無信不能見悅於主
6無信不能見悅於天主、蓋就天主者、必當信有天主、且信天主必賞求之之人、
引古列聖以證信果
7 挪亞有信、蒙天主默示未見之事、遂敬畏主、而造方舟以救其家、以此罪世、且得由信之義、
8亞伯拉罕有信、蒙主命、往將獲以為業之地、即遵命而出、臨出之時、尚不知所往、
9彼有信而為旅於天主所許之地、如在異邦、居於幕、與後蒙應許之以撒 雅各同、
10希望天主所經營建造有基之邑、
11撒拉有信、雖過生育之期、尚能懷妊生子、因彼以應許者為可信、
12故由一人、身若已死者、生育蕃衍、如天星之眾、如海沙之無數、
13此皆至死有信而未得所許者、惟遙望之、即欣喜以待、自謂在世為客旅、為寄居者、
14凡自謂如是者、明其欲得家鄉、
15彼若思所出之故鄉、尚有機可返、
16然彼等慕更美之家鄉、即在天者、故天主自稱為彼之天主不以為恥、而為之備邑、
17亞伯拉罕有信、被試時、獻以撒、此乃蒙應許者、獻其獨子、
18論此子、天主雖語之曰、以撒所生者、方稱為爾之苗裔、而仍獻之、
19自以為天主必能使其子由死復活、固如由死中而復得之也、
20以撒有信、以未來之事、為雅各 以掃祝福、
21雅各有信、臨死之時、為約瑟二子祝福、扶杖而拜、
22約瑟有信、臨終預言以色列民必出伊及、為己之骸骨而留遺命、
23摩西父母有信、見摩西誕生俊美、遂藏之三月、不畏王命、
24摩西有信、及長不願稱為法老女之子、
25願與天主民同受苦、不願暫享罪惡之逸樂、
26彼以為為基督而受之辱、較伊及諸財尤寶、因望賞賚故也、
27彼有信、離伊及不畏王怒、彼有恆心、如見不可見者、
28彼有信、則設逾越節、行灑血之禮、免滅伊及長子者、害及以色列人、
29以色列人有信、過紅海如行陸地、伊及人試行之、則沈溺焉、
30以色列人有信、繞耶利歌城、歷七日、城即傾頹、
31拉合有信、以平安接偵者、故不與不信者偕亡、
32我何必盡言、有若基甸巴拉參孫耶弗他大衛撒母耳、及諸先知、如歷敘之、則時有不足也、
33彼眾有信、則服敵國、行公義、獲所許、箝獅口、
34滅火燄之勢、避刀之鋒刃、由弱成強、於戰則勇、攻退異邦人隊伍、
35有婦得見其死者復活、有人受酷刑而不苟免、為欲得更美之復活、
36有人受凌侮、鞭撲、縲絏、囹圄之試、
37被石擊、被鋸解、試以酷刑、死於鋒刃、衣綿羊山羊之皮、奔走無定、受窮乏、患難、困苦、
38逃於曠野、山嶺、巖穴、地窖、轉徙流離、若此之人居世、世實不堪也、
39此皆得有信之稱、但未得天主所許者、
40蓋天主為我儕備至善之福、彼眾不得享福成全、必待與我儕同享之、或作蓋天主為我儕備更美之福彼眾享福若不與我儕同享則不能成全原文作天主為我儕備更美之事若非我儕與偕彼眾則不能成全