Aa
臚列為試以色列人遺留族數
1主遺留此諸族、以試未曾知迦南戰事之以色列人、
2欲使以色列歷代、學而知前所未識之戰事、
3所遺留之族、非利士五伯、居利巴嫩山之迦南人、西頓人、希未人、自巴力黑們哈末
4遺留此諸族、以試以色列人、視其能聽從主所託摩西諭其祖之命否、
以色列人與之結交陷於拜偶像之罪
5 以色列人竟居於迦南人、西頓人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之間、
6娶其女為妻、以女嫁其子、並崇拜其諸神、○
7以色列人行惡於主前、忘主其天主而事諸巴力亞斯他錄
以色列人受古珊利薩田之虐
8主怒以色列人、付於兩河間亞蘭兩河間亞蘭又作米所波他米亞古珊利薩田之手、以色列人事古珊利薩田歷八年、
俄陀聶救之
9 以色列人呼籲主、主為以色列人立一救者救之、即迦勒基納俄陀聶
10主之神感之、為以色列人士師、既出以戰、主以亞蘭古珊利薩田付於其手、使勝古珊利薩田
11於是斯地太平歷四十年、基納俄陀聶卒、○
以色列人復行惡於主前遂受摩押伊磯倫之虐
12 以色列人又行惡於主前、故主使摩押伊磯倫伊磯倫或作厄倫下同強盛、攻以色列人、緣以色列人行惡於主前、
13伊磯倫亞捫人與亞瑪力人、往攻以色列人、佔據巴勒瑪城、即耶利哥
14以色列人事摩押伊磯倫歷十八年、
以笏救之
15 以色列人呼籲主、主為之立一救者、即便雅憫支派、基拉以笏、為左手便捷者、原文作右手不靈便者以色列人託之以禮物、使獻於摩押伊磯倫
16以笏造兩刃刀、長一尺、繫於右股衣內、
17以禮物攜至摩押伊磯倫所、伊磯倫體甚胖、
18以笏進禮物既畢、遂遣舁禮物者去、
19以笏由近吉甲之偶像處偶像處或作鑿石之處下同而返、告王曰、我有一密事奏告王、王呼曰、靜避、於是左右侍立者悉退而出、
20以笏至王前、王獨坐涼樓、以笏曰、我奉天主命、有事告王、王乃離坐而起、
21以笏以左手拔右股所繫之刀、刺入王之腹、
22刀柄亦入、刃為脂所蒙、不得拔於其腹、刀乃洞穿後身、
23以笏出、至遊廊、閉樓門而鎖之、
24以笏既出、王之僕至、見樓門閉而鎖、則曰、王必在涼樓遺矢、遺矢俗言大便原文作蔽足
25僕俟久、見樓門不啟、乃取鑰而啟之、見其主王已死、偃仆於地、
26僕俟時、以笏已遁、過偶像處、逃至西伊拉
27以笏既至、吹角於以法蓮山、以色列人隨之下山、以笏導於前、
28謂之曰、爾從我追、主以爾敵摩押人付於爾手、民從之而下、據摩押相對之約但津、不容一人濟焉、
29當時殺摩押人約一萬、皆壯健之戰士、無一人逃脫、
30當日摩押族服以色列人、斯地太平、歷八十年、
以笏卒後珊迦亦救之於非利士
31 以笏後、亞拿珊迦為士師、一時以牛杖殺非利士人六百、彼亦救以色列人、