Aa
遺留數族以試以色列人
1耶和華留此諸族、是欲試以色列人未知迦南戰事者、
2使以色列後代知習前所未悉之武事、所留諸族如左、
3非利士之五伯、迦南人、西頓人、居利巴嫩山之希未人、自巴力黑們山、至哈馬道、
4所以留此、為試以色列人遵耶和華藉摩西諭其祖之誡否、
5於是以色列人居迦南人、人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之中、
6取其女為妻、以女嫁其子、崇事其神、○
7以色列人行耶和華所惡、忘其上帝耶和華、而崇事諸巴力、暨木偶、
8故耶和華怒以色列人、付之米所波大米古珊利薩田手、事之八年、
俄陀聶興起為救者
9 以色列人籲耶和華、耶和華為之興起救者、即迦勒基納斯俄陀聶以拯之、
10耶和華之神臨之、為以色列士師出戰、耶和華以米所波大米古珊利薩田付於其手、使之獲勝、
11其地綏安、歷四十年、基納斯俄陀聶卒、○
12以色列人又行耶和華所惡、耶和華因此、使摩押伊磯倫強盛、以攻以色列
13遂集亞捫 亞瑪力二族、往攻以色列、據椶樹城、
14以色列人事摩押伊磯倫、十有八年、
以笏興起
15 以色列人籲耶和華、耶和華為之興起救者、即便雅憫基拉之子以笏、其人左手較捷、以色列人藉之進貢摩押伊磯倫
16以笏鑄兩刃之劍、長一肘、繫右股衣內、
17進貢摩押伊磯倫、其王肥甚、
18進貢已畢、遣舁者去、
19以笏吉甲偶像處而返、告曰、王歟、我有密事奏爾、王曰、肅靜、侍者咸出、
20王在樓上、獨坐涼室、以笏詣之曰、我奉上帝命、有言告爾、王遂起、
21以笏伸其左手、拔劍於右股際、以刺王腹、
22劍柄亦入、其刃為脂所蔽、不拔之出、乃洞穿之、
23以笏出至廊廡、扃鍵樓門、
24既出、王僕至、見樓門上鍵、曰、王必在內室更衣、
25俟久而門不啟、則惶愧、取鑰啟之、見主已死、偃仆於地、
26遲疑之際、以笏已遁、過偶像處、逃於西伊拉
27至則吹角於以法蓮山地、以色列人隨之而下、以笏導之、
28曰、爾其從我、耶和華以爾敵摩押人付於爾手、眾遂從之、據約但津、不容摩押一人濟、
29摩押人以萬計、皆壯勇之士、無一逃者、
珊迦擊敗非利士人
30當時摩押服於以色列人、其地綏安、歷八十年、
31厥後、有亞拿珊迦、以牛杖殺非利士人六百、亦拯以色列人、