Aa
主救其僕大衛脫於諸仇敵與掃羅大衛向主作此詩使伶長歌之○
詩人自言屢蒙主救謳歌稱謝
1主賜我以力、我敬愛主、
2主庇祐我如高山、如保障、是解救我者、我天主如磐、為我所恃、遮庇我如盾、保祐我得勝、護衛我如鞏固之城、
3我呼籲當稱頌之主、我即脫離仇敵、
4死亡之苦難、如繩索纏繞我、匪類如波濤驚駭我、
5示阿勒示阿勒見六篇五節小註之災患、如繩索拘繫拘緊原文作環繞我、死亡之禍害、如網羅布在我前、
6我在急難時祈求主、籲懇我天主、主自殿中俯聽我聲、我之籲懇達於主前、為主耳所聞、
7主乃發怒、大地震動、山陵撼搖、
8鼻內起煙、烈火自其口出、因而炭火焚燒、
9主使天垂下、主降臨、有黑雲在主之足下、
10駕基路伯飛來、且以風之翼而飛、
11使陰雲蔽其四圍、濃雲密雲為其帳幕、
12因主面前之光輝、密雲流行、冰雹火炭降下、
13主從天上起雷、至上之主發大聲、冰雹火炭降下、
14主射箭使仇人奔逃、閃電使敵人迷亂、
15主怒氣衝發、大聲叱咤、使海底出現、地基顯露、
16主從上垂手救拔我、從大水中將我援救、
17拯救我脫離我之勁敵、脫離強於我之憾我之人、
18我遭患難時、仇敵來攻我、我所倚賴者惟主、
19主引我至寛闊之地、拯救我、因喜悅我、
20主按我之善報應我、按我手中所作之潔淨事賞賜我、
21因我謹守主道、未嘗作惡以違背我天主、
22主之一切法度、常在我前、主之律例、我永不遺棄、
23我在主前完全、自己謹慎、不犯罪愆、
24因此主按我之善義、按我在主目前所行之潔淨事報應我、
25主歟、仁義之人、主依其仁義待之、完全之人、主依其完全待之、
26潔淨之人、主按其潔淨待之、奸邪之人、主按其奸邪待之、
27困苦之百姓、為主所拯救、目驕之人、主使之卑微、
28主使我之燈照耀、主我之天主、使我之幽暗變為光明、
29我倚賴主、殺入敵軍、仰仗天主、踰越敵城、
30天主之道無不純全、主之言語最為精粹、凡倚賴主者、主必捍衛如盾、
31除耶和華誰是天主、除我天主誰是可賴者、
32天主賜我以力、使我道途通達、
33使我之足疾行如鹿、使我仍然立我崇邱、
34教我手能爭戰、使我臂能張銅弓、
35主向我施救、捍衛我如盾、以右手扶持我、主之溫良、使我為大、
36使我之步履寛闊、使我之足立定不蹶、
37我追逐敵人而追及之、我未滅敵、必不旋歸、
38我擊傷敵人、使其不能興起、悉傾跌於我之足下、
39主賜我以力、使我能戰、使攻擊我者俱服於我下、
40主使我敵遁於我前、憾我之人、我勦滅之、
41仇敵呼籲、無人施救、即使呼籲主、主亦不應允、
42我擣之細微如風吹之塵、傾之如衢市之泥、
43異邦人與我爭戰、主拯救我、使我作列國之元首、不認識我之民、亦奉事我、
44但聞我名、即聽從我、異邦人皆奉承我、
45異邦人衰敗、出其堅城、戰慄投降、
46主乃永生、我恃如磐之主當頌美、拯我之天主當讚為崇高、
47天主為我復仇、使列國順服我、
48救我脫離仇敵、使我能勝攻擊我者、救我脫離強暴之人、
49主歟、我因此在列國必讚美主、歌頌主之名、
50主所立受膏王大衛、主大施拯救、恆賜恩於彼、爰及苗裔、至於永遠、