Aa
底波拉巴拉同歌奏凱
1是日底波拉亞比挪菴巴拉謳歌曰、
2以色列人有其領帥、民亦樂從、故當頌美主、
3列王其聽之、諸伯其側耳、我將謳歌讚美主、向主以色列之天主奏樂頌揚、
4主出自西珥地、來自以東田、斯時也、地震天漏、密雲零雨、
5於主前山岳震撼、於主以色列之天主前、此西乃山震撼、
6亞拿珊甲時、雅億居世之日、道途荒涼、行路者皆行曲徑、
7以色列中無長者、直至我底波拉起、起而為以色列之母、
8斯民選擇新神、戰遂及於邑門、以色列四萬人中、不見干與戈、
9我心慕以色列領袖、我心慕樂意出戰之民、當讚美主、
10爾乘白驢者、坐繡花毯者、遊行道途者、咸當謳歌、
11緣在汲水之處、均分所獲而懽呼、在彼頌主之仁慈、頌主治以色列之仁慈、頌主治以色列之仁慈或作頌以色列長者之義維時主之民下入邑門、
12底波拉歟、興哉興哉、興哉興哉而謳歌、巴拉歟、爾起、亞比挪菴子起而擄敵、
13維時遺民下而與壯士戰、主之民下而攻勇士、
14有自以法蓮來者、原攻原攻或作其基原在亞瑪力、爾後有便雅憫雜於爾民中、牧伯下自瑪吉、持杖掌民數者、由西布倫而至、
15以薩迦長者與底波拉同來、以薩迦無異巴拉、隨之猛下平原、在流便溪旁、大有躊躇斟酌、
16爾何坐牢中聽群畜之聲、聽群畜之聲或作聽牧人吹笛之聲流便溪濱、大有躊躇斟酌、
17基列約但東、何居於舟、亞設居海濱、處於海灣港口、
18西布倫族能冒死不顧、拿弗他利在野之高岡、亦復如是、
19列王來戰、維時迦南諸王戰於他納米吉多水畔、欲掠之貲財、毫無所得、
20諸星自天而戰、自其道攻西西拉
21基順河沖沒敵人、此基順古河沖沒有其眾、我心覺蹂躪勇士、
22其時壯士速行、戰馬疾馳、蹏聲隆隆、
23主之使者曰、當詛米羅斯、以厲言詛其居民、以其不來以助主之民、不從英雄以助主之民
24基尼希百雅億、較眾婦女得福更多、較居幕之婦女更蒙福祉、
25西西拉求水、彼給以乳、以酥予之、盛於寶貴之盂、
26左手持橛、右手取匠人之錘、擊西西拉、摧其首、傷其鬢際、貫而通之、
27西西拉在其足前卷曲偃仆、在其足前卷曲倒臥、在卷曲之處、偃仆死亡、
28西西拉母從窗窺望、由櫺中呼曰、何其車遲而不歸、何其車行之迂緩、
29左右夫人之智者慰西西拉母、彼亦自言曰、
30豈未獲財均分所掠乎、人各必得一二女子、西西拉必得彩衣、必得彩服、表裏文繡、可戴頸項、又作可飾被擄者之頸
31願主之諸敵、如是滅亡、願愛主者如日方昇、光輝烈烈、此後斯地太平、歷四十年、