Aa
上帝之僕人甚謙遜恆心傳道於世
1盍觀我僕、我扶翼之、我遴選之、我悅懌之、我將以我神賦之、彼以法示異邦人、
2彼也凌競胥泯、喧譁務靜、其聲不聞於逵衢、
3已傷之葦不折、燼餘之炷不滅、行法以傳真理、
4不喪膽、不困憊、傳道於世、洲島之民、實瞻望焉。
許以保護扶持使為中保普照列邦
5耶和華上帝、創造穹蒼、使之張舒、奠定寰宇、使之生植、賦億兆以吹噓之氣、畀生民以活潑之神、今告厥僕曰、
6耶和華召爾以彰仁義、我手援爾、保護爾、俾與我民立約、燭照乎異邦人。
7明瞽者之目、釋俘囚於獄、處幽暗者、出之於囹圄。
8我名耶和華、必不使我之榮光、為他人所奪、我之聲譽為偶像所得、
9昔我預言、今已悉應、更有未來之事、復告於爾、俾爾得聞焉。
勸人因福音信上帝
10先知曰、凡爾洲島之民、地極之眾、航海之人、當謳新歌、頌美耶和華
11沙漠基達之民、或在鄉里、或在城邑、或在磐巖、或在岡巒、靡不大聲謳歌、
12大眾宜歸榮耶和華、揄揚不已、洲島咸聞。
13耶和華將涖臨、有若武夫、厥氣奮揚、有若戰士、喑鳴叱咤、以克勁敵。
14耶和華曰、前此緘默、自抑我志、今則號呼、如臨產之婦、奮然吐氣、呼吸甚烈、
15千山荒寂、百草槁枯、江河咸竭、池沼盡涸、我使之然。
16惟彼瞽者、我必相之、彼不識途、我必導之、使暗為光。使曲為直、我行如是、必不遐棄斯民。
17凡恃偶像、稱金鑄之形為上帝者、必蒙愧怍、必駭而奔。
責民不信
18爾曹耳聾者宜聽、心盲者宜視、
19爾雖為我耶和華所遣之僕、所愛之民、無如爾聾爾瞽、甚於諸人、
20雖熟視若無睹、雖諦聽而不聞、
21然我耶和華欲踐前言、彰我律例、明我法度、
22斯民必遭攘奪、囚於幽暗、拘於囹圄、既罹災害、無人拯之、既被俘囚、無人釋之、
23爾曹中誰能深思此理、以免後患、
24雅各以色列族為人攘奪、為人俘囚、誰使之然、非我耶和華乎、彼蹈罪愆、不從我道、不遵我法、
25故我震怒、俾遇戰鬥、使烈燄騰空、遍及四周、彼目不欲睹、不以為意。