Aa
Đầy Tớ Được Chọn của Chúa Hằng Hữu
1“Đây là Đầy Tớ Ta, Người Ta phù hộ.
Đây là Người Ta chọn, đã làm Ta hài lòng.
Ta đã đặt Thần Ta trong Người.
Người sẽ rao giảng công lý cho các dân tộc.
2Người không kêu la
hay to tiếng ngoài đường phố.
3Người sẽ chẳng bẻ cây sậy gần gãy
hay dập tắt ngọn đèn sắp tàn.
Người sẽ công tâm thi hành chân lý.
4Người sẽ không mệt mỏi hay ngã lòng
cho đến khi công lý thiết lập trên khắp đất.
Dù các dân tộc ở hải đảo xa xăm cũng sẽ trông đợi luật pháp Người.”

5Đức Chúa Trời, Chúa Hằng Hữu là Đấng sáng tạo và trải các tầng trời ra,
Ngài tạo dựng trái đất và mọi thứ trong đó.
Ngài ban hơi thở cho vạn vật,
truyền sinh khí cho dân cư đi trên đất.
Và Ngài phán:
6“Ta, Chúa Hằng Hữu, đã gọi con vào sự công chính.
Ta sẽ nắm tay con và bảo vệ con,
và Ta sẽ ban con cho Ít-ra-ên, dân Ta,
như giao ước giữa Ta với chúng.42:6 Ctd Con sẽ là một giao ước giữa Ta và toàn dân
Con sẽ là Nguồn Sáng dìu dắt các dân tộc.
7Con sẽ mở mắt những người mù.
Con sẽ giải cứu người bị giam trong tù,
giải thoát người ngồi nơi ngục tối.

8Ta là Chúa Hằng Hữu; đó là Danh Ta!
Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho bất cứ ai,
hoặc chia sẻ sự ca ngợi Ta với các tượng chạm.
9Tất cả lời tiên tri của Ta ngày trước đã xảy ra,
và nay Ta sẽ báo trước một lần nữa.
Ta sẽ cho con biết tương lai trước khi nó xảy ra.”
Bài Ngợi Ca Chúa Hằng Hữu
10Hãy hát một bài ca mới cho Chúa Hằng Hữu!
Các dân tộc ở tận cùng mặt đất, hãy ca ngợi Ngài!
Hãy hát mừng, tất cả ai đi biển,
tất cả cư dân sống nơi miền duyên hải xa xôi.
11Hãy cùng hòa nhịp, hỡi các thành hoang mạc;
hãy cất tiếng hỡi các làng mạc Kê-đa!
Hỡi cư dân Sê-la hãy hát ca vui mừng;
hãy reo mừng hỡi các dân cư miền núi!
12Hỡi cả trái đất hãy dâng vinh quang lên Chúa Hằng Hữu;
hãy công bố sự ngợi tôn Ngài.
13Chúa Hằng Hữu sẽ ra đi như dũng tướng hùng mạnh,
Ngài sẽ phẫn nộ xung phong ra chiến trường.
Ngài sẽ quát tháo và khiến quân thù tan vỡ.
14Chúa phán: “Ta đã im lặng từ lâu;
phải, Ta đã tự kiềm chế mình.
Nhưng giờ đây, như đàn bà trong cơn chuyển dạ,
Ta sẽ kêu khóc và than vãn vì đau đớn.
15Ta sẽ san bằng những ngọn núi và đồi
và làm tàn rụi tất cả cây cỏ của chúng.
Ta sẽ làm sông ngòi trở nên đất khô
và ao hồ trở thành khô cạn.
16Ta sẽ dẫn người Ít-ra-ên mù lòa đi trên đường mới,
dẫn dắt họ đi trên đường mà chúng chưa biết.
Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng
và nơi gồ ghề ra đường bằng phẳng trước mặt họ.
Thật vậy, Ta sẽ làm những việc này;
Ta sẽ không bỏ rơi chúng.
17Còn những người tin cậy vào hình tượng,
những người nói rằng: ‘Các vị là thần của chúng tôi,’
sẽ cúi đầu hổ nhục.”
Tội Lỗi và Hình Phạt
18“Hãy lắng nghe, hỡi những người điếc!
Hãy nhìn và xem xét, hỡi người mù!
19Ai mù như dân Ta, đầy tớ Ta?
Ai điếc như sứ giả Ta?
Ai mù như dân Ta lựa chọn,
đầy tớ của Chúa Hằng Hữu?
20Ngươi thấy và nhận ra điều đúng
nhưng không chịu làm theo.
Ngươi nghe bằng đôi tai của mình
nhưng ngươi không thật sự lắng nghe.”
21Vì Chúa là Đấng Công Chính,
Chúa Hằng Hữu tôn cao luật pháp vinh quang của Ngài.
22Nhưng dân của Ngài đã bị cướp đoạt và bóc lột,
bị làm nô lệ, bị bỏ tù, và bị mắc bẫy.
Họ biến thành món mồi cho mọi người
và không ai bảo vệ họ,
không ai đem họ trở về nhà.

23Ai sẽ nghe những bài học này trong quá khứ
và nghĩ đến sự đổ nát đang chờ đợi trong tương lai?
24Ai cho phép Ít-ra-ên bị cướp đoạt và đau đớn?
Đó là Chúa Hằng Hữu, vì chúng đã phạm tội nghịch với Ngài,
vì dân Chúa không đi trong đường lối Ngài,
cũng không tuân hành luật pháp Ngài.
25Vì thế, Chúa đổ cơn đoán phạt42:25 Ctd sức nóng của cơn giận trên họ
và hủy diệt họ trong cuộc chiến.
Họ như lửa cháy bọc quanh
thế mà họ vẫn không hiểu.
Họ bị cháy phỏng
mà vẫn không học được kinh nghiệm.