Aa
命立亞倫及其子為祭司
1 以色列族中、簡爾兄亞倫、以為祭司、爰及其子拿答亞庇戶以利亞撒以大馬奉事於我、
命造聖服
2宜為爾兄亞倫製聖衣、以彰華美。
3我以神感人、使有慧心、爾告彼製聖衣、亞倫服之、區別其為祭司、而奉事我。
4-5取金、與紫赤絳三色之縷、與編棉、製聖衣、即黼掛、公服、長衣、采衣、冠、帶、亞倫與其子服之、以為祭司、而奉事我。
命造公服
6取金、與紫赤絳三色之縷、與編棉、繡為公服、
7肩之兩旁、前後相連。
8用金、與紫赤絳三色之縷、與編棉、繡公服之紳、
9將璧玉二、上鐫以色列族名、依其生齒。
10每玉列名凡六、
11猶玉工鐫印然、鐫以色列族名、於二玉上、鑄金二方、嵌玉其中。
12置二玉於公服之肩、於是亞倫必負以色列族名、於我耶和華前、以為記錄。
13鑄金二方、
14編兼金為二索、繫於金方。○
命造胸牌嵌以十二寶石
15用金、與紫赤絳三色之縷、與編棉繡黼掛、用以鑒察事理、制同公服、
16黼掛方而複、長廣之數、布指為度、
17置玉其中、凡有四行、瑪瑙、淡黃玉、葱珩、為一行、
18紅寶石、青玉、金鋼石、為一行、
19赤玉、白瑪瑙、紫玉、為一行、
20黃玉、碧玉、璧玉、為一行、鑄金為方、嵌玉其中。
21玉上用鐫印法、鐫以色列族十二支派之名。
22編兼金為索、以綴黼掛。
23用金鑄二環、置於黼掛、兩旁之上、
24以金索之末繫其環。
25以索之端置二金方、加於公服肩前。
26製二金環、置於黼掛兩旁之下、在公服前、黼掛內、
27又作金環二、置於公服兩旁下、向前、於交接之處相對、在公服繡紳之上。
28以紫帶繫黼掛環、與公服環相連於紳上、使黼掛不離公服、
29黼掛用以鑑察事理、亞倫進聖所、覲我時、必服於膺前、念以色列族名不輟。
命置烏陵土明於補服中
30以烏陵土明28:30烏陵土明譯即輝光無玷置於黼掛、亞倫覲我耶和華時、必服之膺前、為以色列族鑑察事理於我前、恆久不輟。○
允造外袍飾以榴花金鈴
31必用紫縷、製公服內之長衣、
32當肩之中、必留空隙、用組織法製領、隙之四周、如甲衣然、使衣不敝。
33衣裾四周之下、用紫赤絳三色之縷為緣、狀若石榴、間以金鈴、
34衣之四周、石榴與金鈴相間。
35亞倫出入聖室、奉事我耶和華時、必繫此鈴、使聲遙聞、免於死亡。○
命造冠上金版
36必鑄兼金為匾、以鐫印法鐫字於上曰、為聖以事耶和華
37繫以紫帶、戴於冠前。
38亞倫必恆戴於顙、以色列族獻諸聖物、恐有罪愆、惟亞倫任厥過、冀我耶和華悅納。
命造內袍大帶
39織棉、縱橫相間、製為衣冠、惟紳則以絺繡。○
命為亞倫眾子製作巾冠袍帶
40亞倫子製衣服、冠帶、以彰華美、
41使亞倫及其子服之、沐以膏、俾其成聖、任為祭司、以奉事我。
42以枲織褌、自腰及髀、蔽厥下體。
43亞倫與子進會幕、近祭壇、役事於聖所之時、必衣此服、免蹈罪愆、至於死亡、以此永著為例、歷世勿替。