Aa
大衛約押核民數
1主復怒以色列人、感動大衛、使之命人往核以色列人及猶大人之數、
2王命其軍長約押曰、爾遍行以色列各支派、自別是巴、核數斯民、使我知其數、
3約押曰、無論民數多寡、惟願主爾之天主增益百倍、並使我主我王目睹之、我主我王何為欲行此事乎、
約押率諸軍長核數民閱九月有二旬得民數百三十萬
4第王之命促約押與諸將、約押與諸將退於王前、遂往核數以色列民、
5約但河、列營在迦得谷中亞羅珥城之右、與牙設相對、
6又至基列、與他停合示地、及但雅安、環繞而至西頓
7又至瑣珥即推羅鞏固之城鞏固之城或作保障希未迦南之諸邑、又往猶大南方至別是巴
8遍行全地、歷九月二十日、乃返耶路撒冷
9約押以民數告王、以色列能臨戰臨陣原文作拔刀者八十萬、猶大人五十萬、
10大衛既核民數、中心不安、禱於主曰、我行此愚甚、大干罪戾、求主宥僕之愆尤、大衛夙興時、主命先知迦得、即在大衛前為先見者、曰、
主藉先知示大衛災有三必降一大衛乃願三日疫
11往告大衛曰、主如是云、我有三災、必降其一於爾、爾其自擇之、
12-13迦得遂來見大衛、謂之曰、或爾國中饑饉七年、或爾遁於敵前、敵逐爾三月、或於爾國中有瘟疫三日、此三者爾何擇、今爾思而視之、明以告我、俾我歸而復命於遣我者、
14大衛迦得曰、我窘迫已極、或作我甚愁戚我願陷於主手、因主大施憐憫、不願陷於人手、
民死於疫者七萬人
15於是主降瘟疫於以色列人中、自其日清晨、至於所定之日期、自別是巴、民中死者七萬、
16天使向耶路撒冷舉手、以滅其居民、以滅其居民原文作以滅之主悔降此災、或作主心回意轉不欲復降此災遂諭滅民之使者曰、今足矣、可止爾手、其時主之使者在耶布斯亞勞拿之禾場、
大衛認罪祈主
17 大衛見降疫於民降疫於民原文作擊民之天使、遂禱於主曰、我犯罪行惡、此群羊何所為、求主攻我攻我或作降災於我與我之父家、
大衛從先知迦得言市亞勞拿穀場建祭臺獻祭疫乃止
18迦得來見大衛曰、爾起、為主建祭臺、在耶布斯亞勞拿之禾場、
19大衛遵主之命、循迦得之言、上其禾場、
20亞勞拿觀望、見王與臣僕、向己而來、遂出、伏地拜王、
21曰、我主我王、蒞臨僕所何故、大衛曰、欲購爾之禾場、為主建祭臺、使瘟疫止於民間、
22亞勞拿謂王曰、我主我王可取所欲取者而獻之、在此有牛、可為火焚祭、有打禾之器與牛軛、可以為柴、
23王歟、此一切亞勞拿悉奉於王、亞勞拿又謂王曰、願主爾之天主悅納爾、
24王謂亞勞拿曰、不然、我欲購之、必以其值予爾、我不欲以不費而得之物、獻火焚祭於主我之天主、大衛遂以銀五十舍客勒購禾場與牛、
25在彼為主建祭臺、獻火焚祭及平安祭、於是主衿恤國民、垂聽所祈、瘟疫遂止於以色列人中、