Aa
歲旱者三基徧人懸掃羅五子災乃止
1 大闢在位之時年饑、歷三載、大闢諮諏於耶和華耶和華曰、緣掃羅及其全家、殘忍是行嘗殺基遍人。
2基遍人不屬以色列族、乃亞摩哩族遺民。以色列族與之盟約、掃羅以色列猶大二族熱中而殺之、至是大闢基遍人、
3問曰、我為爾將何所為、以贖此罪、使爾為耶和華之選民而祝嘏。
4基遍人曰、掃羅家有金銀、我不欲得、亦毋緣我之故、殺以色列族一民。曰、汝所言者、我必行之。
5-6基遍人曰、昔耶和華掃羅為王、彼謀害我、欲行殲滅、使在以色列族四境、不存我命、我欲其後裔七人、悉付我手、我必懸於掃羅之邑其庇亞、在耶和華前。王曰、我必付爾。
7大闢掃羅約拿單、指耶和華而誓、故掃羅約拿單米非波設、王矜憫焉。
8乃以掃羅愛雅哩斯巴所生二子亞摩尼米非波設、亦以米何拉邑人、巴西來亞得哩掃羅米甲所生五子、
9悉付基遍人手、懸於山上、在耶和華前、七人並亡、其時值麰麥始稔之日。
哩斯巴珍護其屍
10 愛雅之女哩斯巴取麻布、布之於磐、自麥始稔之時、迨雨自天降、晝之飛鳥、夜之走獸、欲犯其尸、則驅之去。
11或以掃羅愛雅哩斯巴所為告大闢
大闢葬掃羅約拿單骨於祖塋
12-13非利士人殺掃羅吉破、懸掃羅約拿單尸於伯山之衢、基列雅疋人私取之歸、今大闢遣使取其骸骨、亦斂被懸者之骸骨。
14俱葬於掃羅基士之墓、在便雅憫地之西拉、悉循王命、嗣後耶和華垂顧其地。○
大闢與非利士人戰者四四勇士殺敵四備人
15 非利士人復與以色列族戰、大闢率其臣僕往迎、戰時困憊、
16哩乏音以實庇諾、佩新刃、執銅戟、重百五十兩、欲殺大闢
17西魯雅亞庇篩救之、殺非利士人、於是大闢僕從誓曰、斯後爾斷不可往戰、恐滅以色列族之光。
18嗣後又與非利士人戰於坷伯21:18 或曰基色戶沙人、西庇該哩乏音撒弗
19又與非利士人戰於坷伯伯利恆雅耳耳哈難、殺迦特人、坷利亞弟、厥槍之柯、大如織器之梁。
20又戰於迦特、有哩乏音子、形體傀偉、手足各有六指、共指二十有四。
21以色列族時、大闢示每約拿單殺之、
22上四人俱哩乏音之子、居迦特邑、為大闢與臣僕所殺。