Aa
勸萬民頌讚上帝彰明上帝之奇功
1天下億兆、當唱新歌、頌美耶和華兮、
2耶和華以手援予、予日播揚其事、頌讚其名兮、
3異邦中稱其尊榮、兆民間彰其經綸兮、
上帝至尊至大非虛上帝可比人宜敬畏崇拜上帝必臨終秉公行鞫於世
4 耶和華至大、當揄揚靡已、締造蒼穹、要當寅畏兮、
5異邦上帝、盡屬虛無、勿崇敬兮、
6耶和華在聖所、彰其赫奕、著其能力、尊其顯榮兮、
7爾曹億兆、稱揚耶和華、有尊榮、具大能兮、
8讚美耶和華、盡其所當然、宜獻祭物、入於場帷兮、
9觀彼聖所、洵美且都、崇事耶和華、天下人民、咸當寅畏之兮、
10普告異邦、耶和華宰萬有、彼立寰宇、不致震動、彼鞫萬民、惟秉大公兮、
11願天地欣喜、海中百族頌揚之兮、
12田疇林木、以及百物、喜樂不勝兮、
13耶和華臨格、以鞫天下、公義是秉、誠實無妄兮。