Aa
普天同慶
1我願普天下。向主奏新曲。
2同聲誦聖名。朝朝詠拯贖。
3播榮於兆民。宣德於萬族。
4大主宜大讚。稜威超百神。
5列邦所供像。無生焉得靈。惟主是眞宰。親手設諸天
6美德蘊心府。光輝發於前。
7萬民應感德。歸榮生命淵。
8頌美且獻珍。咸集主宮庭。
9聖潔以為佩。朝拜爾尊君。凡屬血氣倫。孰敢不肅穆。
10雅瑋御寰宇。舉世蒙仁育。安撫我百姓。秉公行訊鞫。
11諸天應怡悅。大地當歡騰。滄海洋洋舞。
12田疇吐芳芬。萬木吟春風。欣欣咸向榮。
13大主已臨格。將審率士民。眞宰樂平章。睿斷公且明。