Aa
此為安息日所作之詩○
勸人頌美主因主之大經綸
1讚美主、歌頌至上主之名、
2清晨宣揚主之仁慈、夜間稱頌主之誠信、
3用十弦之樂器、彈琴鼓瑟、奏樂宣揚、斯為最美、
4主之作為、使我喜樂、我因主手所成者、不勝歡呼、
5主之作為、廣大無倫、主之意旨、極深莫測、
惡人蒙昧不明主道雖暫興盛終必滅亡
6愚蠢者不能知曉、無知者不得明此、
7惡人興盛似草、為非者發旺如花、終必永滅、
8惟主至上、永世無盡、
9主歟、凡叛逆主者、必歸滅亡、一切作惡者、必致離散、
10主使我昂首、昂首原文作高舉我角如野牛之角、俾我滿受新膏、
11使我目睹我仇敵遭報、耳聽起而攻我之惡人受罰、
善人主待之以恩滅其仇敵使之昌盛
12善人興發如巴勒瑪樹、榮華茂盛、如利巴嫩之柏香木、
13植於主之殿前、興發於我天主之院內、
14雖老仍可興旺、依舊榮茂豐盛、
15如此足以表明主甚正直、我所倚賴如磐石之主、決無不義、