Aa
主為君有大威大能
1主治理萬物、衣以威嚴、以能力為衣為帶、使世界堅定、永不動搖、
2主之寶座、從亙古以來立定、主乃在萬物未有之先無始之主、
3主歟、江湖發聲、江湖興波作浪、
4主在高天顯威、勝於波濤之聲、勝於滄海之洪波巨浪、
主法至誠主殿至聖
5主之法度、最為真實、主之殿廷、當稱聖潔、至於永遠、