Aa
民眾議討基比亞
1於是以色列眾咸出、自別是巴、暨基列地之民、有如一人、集於米斯巴、在耶和華前、
2民長與以色列諸支派、集為上帝民會、執兵步卒、共四十萬、
3以色列人至米斯巴、為便雅憫人所聞、以色列人問曰、此惡之由、請以告我、
4被殺之婦、其夫利未人對曰、我與妾至便雅憫基比亞、止宿於彼、
5及夜、基比亞人起而攻我、環室、意欲殺我、淫污我妾致死、
6彼行淫亂謬妄之事、在以色列中、故我取妾而臠之、徧送於以色列四境、
7請爾以色列眾為之畫策、而建議焉、
8民眾悉起、有如一人、曰、我不返幕歸家、
9必掣籤、往攻基比亞
10以色列諸支派中、百取十、千取百、萬取千、使備餱糧、迨眾至便雅憫基比亞、則依其在以色列中、所行謬妄之事以待之、
11於是以色列眾咸集、連絡為一、以攻斯邑、
12以色列支派遣人謂便雅憫支派曰、爾中所行何惡、
13今以基比亞之匪徒付我、俾致之死、以除惡於以色列中、便雅憫人不聽同儕以色列人之言、
14乃由諸邑、集於基比亞、欲與以色列人戰、
15便雅憫諸邑執兵之士、計二萬六千、其外有基比亞選兵、計七百、
16眾中有所簡左手較捷之卒七百、以繩發石、不爽毫髮、
17便雅憫人外、以色列人之執兵者、計四十萬、皆戰士也、
以色列人諮諏上帝
18 以色列人起、往伯特利、諮諏上帝曰、與便雅憫人戰、我中誰當先往、耶和華曰、猶大先往、
19以色列人晨興、對基比亞建營、
20出而列陳於基比亞、欲與便雅憫人戰、
21便雅憫人自基比亞出、戮以色列人二萬二千、
22以色列人共奮厥志、復列陳於前日之陳所、
23上至耶和華前、哭泣至暮、諮諏耶和華曰、我可再與昆弟便雅憫人戰否、耶和華曰、可往攻之、
24翌日、以色列人進攻便雅憫族、
25便雅憫人是日自基比亞出而逆之、又戮以色列執兵之士一萬八千、
26以色列民眾、上至伯特利哭泣、坐於耶和華前、禁食至暮、獻燔祭及酬恩祭於耶和華、
27時、上帝約匱在彼、亞倫孫、以利亞撒非尼哈、侍於其前、
28以色列人諮諏耶和華曰、我可復出、與我昆弟便雅憫人戰乎、抑止乎、耶和華曰、往哉、明日我必付之爾手、
29以色列人設伏於基比亞四周、
30越至三日、以色列人往攻便雅憫人、列陳於基比亞如前、
31便雅憫人出而迎戰、被誘離邑、如前擊殺以色列人、約有三十、於二通衢、一往伯特利、一往基比亞之郊野、
32便雅憫人曰、其敗如故、以色列人曰、我儕其遁、誘之離邑、至於通衢、
33眾遂起離其所、列陳於巴力他瑪、伏者自基比亞草場而出、
34以色列選兵一萬、往攻基比亞、戰勢劇烈、然便雅憫人不知禍之將及、
35耶和華使便雅憫人敗於以色列人前、是日以色列人殺便雅憫人、二萬五千一百、皆執兵之士、
便雅憫人敗
36 便雅憫人乃自知敗北、初、以色列人恃有伏兵在基比亞、故暫避便雅憫人、
37伏兵驟出、進攻基比亞、刃擊舉邑之人、
38以色列人曾約伏兵、以使邑中烟雲上騰為號、
39以色列人戰時稍卻、便雅憫人殺其人約有三十、自謂以色列人為我所敗、如前戰然、
40迨邑中烟雲起、其狀如柱、便雅憫人回顧、見舉邑烟焰冲天、
41以色列人旋轉、便雅憫人見禍及之、不勝駭懼、
42遂背以色列人、轉向曠野之路而遁、軍士急追於後、民自諸邑而出、戮之於其間、
43追襲之、圍困之、在其駐足之所蹂躪之、至於相對日出處之基比亞
44便雅憫人仆者一萬八千、皆勇士也、
45其餘轉向曠野而逃、至臨門磐、以色列人又於通衢、收其五千人、追至基頓、又殺二千人、
46是日便雅憫執兵之士死者、共二萬五千、皆勇士也、
47惟有六百人、轉向曠野而逃、至臨門磐、居之四月、
48以色列人反攻便雅憫、刃擊邑眾、與其牲畜、及凡所遇、所至諸邑、以火焚之、