Aa
埃及王法老因愚弄以色列必受重報
1 約雅斤被擄之十年、十月十二日、耶和華諭我曰、
2人子、指埃及法老、及埃及四境、而言未來事。
3耶和華曰、埃及法老、若河中巨鱷、自謂我鑿江河、足供己用、我必罰爾、
4以圈貫爾之頰、河中諸魚、附於爾鱗、隨爾俱出、
5余必擲爾於郊野、投諸魚於荒邱、不能復至於河、為走獸飛鳥所食、
埃及必敗落
6-7使埃及人知我乃耶和華、昔以色列家賴爾埃及、若恃葦杖、彼執爾手、爾強脫之、致彼肩骨差失、彼親爾、爾突然去之、致彼腰骨閃損。
8故主耶和華曰我必使利刃臨於爾國、人獸俱被殲滅、
9埃及王自謂鑿斯河、足供己用、故予必使埃及荒蕪、俾知我乃耶和華
10我必降災於爾、及爾江河、使埃及國盡成荒墟、自蜜奪敘以尼古實接攘之區、
11人跡獸蹄、不經斯土、民不棲止、凡歷四十年。
12我必使埃及民人、散處於列國、異邦他邑既變邱墟、埃及通國、及其邑郊、靡地不然、歷四十年。
越四十年必復微興
13耶和華曰四十年後、埃及之民、我必撫集之、使至自列邦。
14反其俘囚、歸於八羅、仍旋桑梓、然其國不能昌大。
15埃及在列國中、將微弱不振、使其戶口凋殘、不得統理他國。
16以色列家必不復賴埃及人、既憶前事、中心悛悔、俾知我乃上帝耶和華
巴比倫王尼布甲尼撒必得埃及為勞
17 約雅斤被擄之二十七年、正月朔、耶和華諭我曰、
18人子、巴比倫王、尼布甲尼撒勞師興眾、以攻推羅、負載辛勤、故首為去髮、肩為去皮、無一人不若是、王與軍旅攻城、未得犒勞、
19故主耶和華曰、我必以埃及眾庶之貨財、賜於巴比倫王、尼布甲尼撒、以犒其軍。
20耶和華曰、彼為我供役服勞、我必以埃及地賜之、以為賞勞、
以色列必復興
21當是時、我必使以色列族、崢嶸其角、亦必使爾先知、得啟口於民間、俾知我乃耶和華