Aa
พิธีชำระปุโรหิต
(ลนต.8:1-36)
1“เจ้าจงทำดังนี้เพื่อชำระอาโรนและบรรดาบุตรชายและแยกพวกเขาไว้เพื่อพวกเขาจะได้รับใช้เราในฐานะปุโรหิตคือ จงนำวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะผู้ซึ่งไม่มีตำหนิมาสองตัว
2พร้อมทั้งขนมปังไม่ใส่เชื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อคลุกน้ำมัน และขนมปังไม่ใส่เชื้อแผ่นบางทาน้ำมัน ขนมปังเหล่านี้ล้วนทำจากแป้งสาลีอย่างดี
3วางขนมปังไว้ในกระจาดและนำมาถวายที่ทางเข้าพลับพลาพร้อมด้วยวัวหนุ่มและแกะผู้ทั้งสองตัว
4จงใช้น้ำชำระตัวอาโรนและบรรดาบุตรชายที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบ
5แล้วสวมเครื่องแต่งกายให้อาโรน ทั้งเสื้อตัวใน เสื้อคลุม เอโฟด ทับทรวง และสายคาดเอว
6โพกผ้าโพกศีรษะซึ่งมีแผ่นทองคำติดอยู่นั้นให้อาโรน
7แล้วเอาน้ำมันสำหรับเจิมรินลงบนศีรษะของเขา
8จากนั้นสวมเสื้อตัวในให้บุตรชายของอาโรน
9พร้อมทั้งคาดสายคาดเอวและโพกผ้าโพกศีรษะให้อาโรนและบรรดาบุตรของเขา เขาเหล่านั้นจะเป็นปุโรหิตตามข้อปฏิบัติถาวร นี่เป็นพิธีสถาปนาอาโรนและบรรดาบุตรชาย
10“จากนั้นจงนำวัวหนุ่มมาที่หน้าเต็นท์นัดพบ อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาจะเอามือวางบนหัวของมัน
11เจ้าจงฆ่ามันต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ
12เอานิ้วจุ่มเลือดวัวทาที่เชิงงอนของแท่นบูชาและรินส่วนที่เหลือตรงเชิงแท่นบูชา
13แล้วจงเอาไขมันซึ่งหุ้มเครื่องใน พังผืดที่หุ้มตับ ไตทั้งสองลูกกับไขมันที่หุ้มไตเผาบนแท่นบูชา
14แต่จงเอาเนื้อของมันทั้งหนังและไส้ออกไปเผานอกบริเวณค่ายพัก นี่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
15“จากนั้นอาโรนและบุตรชายจะวางมือบนหัวแกะผู้ตัวหนึ่ง
16จงฆ่าแกะตัวนั้น รองเลือดของมันมาพรมรอบแท่นบูชา
17จงชำแหละแกะผู้ตัวนั้นแล้วล้างเครื่องในและขาให้สะอาด วางรวมกับหัวและส่วนอื่นๆ
18จากนั้นจงเผาแกะผู้ตัวนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
19“จากนั้นเอาแกะผู้อีกตัวหนึ่งมา อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาจะวางมือบนหัวแกะ
20จงฆ่าแกะนั้น รองเลือดมาส่วนหนึ่งเจิมที่ติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือขวา กับนิ้วหัวแม่เท้าขวาของอาโรนและบรรดาบุตรชาย จากนั้นจงพรมเลือดส่วนที่เหลือรอบแท่นบูชา
21แล้วปาดเลือดจากแท่นบูชา เอามาผสมกับน้ำมันสำหรับเจิม แล้วพรมที่ตัวอาโรนและบรรดาบุตรชายกับที่เสื้อผ้าของพวกเขา เป็นการชำระตัวและเครื่องแต่งกายของพวกเขาให้บริสุทธิ์
22“จากนั้นเอาไขมัน ไขมันส่วนหาง ไขมันหุ้มเครื่องใน พังผืดหุ้มตับ ไตทั้งสองลูกกับไขมันหุ้มไตและโคนขาขวาของแกะนั้น (นี่เป็นแกะสำหรับการสถาปนาอาโรนกับบรรดาบุตรชาย)
23และเอาขนมปังก้อนหนึ่ง ขนมปังคลุกน้ำมัน และขนมปังแผ่นบางจากกระจาดที่บรรจุขนมปังไม่ใส่เชื้อซึ่งวางไว้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
24เอาของทั้งหมดนี้ให้อาโรนและบรรดาบุตรชายยื่นถวายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชายื่นถวาย
25แล้วจงรับของเหล่านั้นจากมือของพวกเขา นำไปเผาบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
26จากนั้นเอาอกของแกะสำหรับพิธีสถาปนาอาโรนยื่นถวายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชายื่นถวาย เสร็จแล้วเก็บไว้เป็นส่วนของเจ้า
27“จงชำระส่วนต่างๆ ของแกะผู้ที่ใช้ในการสถาปนา ซึ่งเป็นของอาโรนและบรรดาบุตรชาย คือเนื้อส่วนอกและโคนขาที่ยื่นถวาย
28ประชากรอิสราเอลจะต้องยกส่วนนี้ของเครื่องบูชาให้อาโรนและบุตรชายเสมอ เป็นส่วนที่ชนอิสราเอลถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากเครื่องสันติบูชาของพวกเขา
29“เครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ของอาโรนจะตกทอดไปถึงลูกหลานของเขาเพื่อใส่เมื่อรับการเจิมและการสถาปนา
30บุตรชายที่จะรับตำแหน่งปุโรหิตสืบต่อจากอาโรนจะต้องสวมเครื่องแต่งกายเต็มยศเป็นเวลาเจ็ดวัน เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพลับพลาและวิสุทธิสถาน
31“จงเอาเนื้อของแกะผู้ที่ใช้ในพิธีสถาปนาต้มในที่ศักดิ์สิทธิ์
32อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาจะกินเนื้อนั้น พร้อมทั้งขนมปังในกระจาดตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ
33พวกเขาจะกินของเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบบาปที่ใช้ในพิธีสถาปนาและการชำระให้บริสุทธิ์ของพวกเขา คนอื่นๆ ห้ามกินเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์
34และถ้ามีเนื้อแกะผู้สำหรับสถาปนาหรือขนมปังเหลือค้างถึงรุ่งเช้า อย่ากินแต่จงเผาทิ้งเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์
35“จงประกอบพิธีสถาปนาอาโรนกับบรรดาบุตรชายตามที่เราบัญชาเจ้าไว้ทุกอย่างโดยใช้เวลาเจ็ดวัน
36ทุกๆ วันเจ้าจงถวายวัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป หลังจากนั้นจงชำระแท่นบูชาโดยทำการลบมลทิน และเจิมแท่นนั้นเพื่อชำระให้บริสุทธิ์
37ตลอดเจ็ดวันจงลบมลทินแท่นบูชาและชำระให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นบูชาจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และไม่ว่าสิ่งใดแตะต้องแท่นนั้น สิ่งนั้นจะบริสุทธิ์
38“จงถวายลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบบนแท่นบูชาวันละสองตัว
39ตัวหนึ่งถวายตอนเช้า ส่วนอีกตัวถวายตอนเย็น
40จงถวายแป้งละเอียดประมาณ 2 ลิตร29:40 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ ผสมน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตร29:40 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮินและเหล้าองุ่นประมาณ 1 ลิตร29:40 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮินเป็นเครื่องดื่มบูชาพร้อมกับแกะตัวแรก
41ส่วนแกะอีกตัวถวายในตอนเย็นพร้อมเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาเช่นเดียวกับตอนเช้า เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
42“นี่คือเครื่องเผาบูชาประจำวันเสมอไปทุกชั่วอายุที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมาพบเจ้าและสนทนากับเจ้าที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบนี้
43เราจะพบกับชาวอิสราเอลที่นั่นด้วย และเกียรติสิริของเราจะทำให้พลับพลาเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
44“ดังนั้นเราจะชำระเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ ทั้งจะชำระอาโรนและบรรดาบุตรชายให้บริสุทธิ์และแยกพวกเขาไว้เพื่อเป็นปุโรหิตรับใช้เรา
45แล้วเราจะสถิตท่ามกลางชนอิสราเอล และเป็นพระเจ้าของพวกเขา
46พวกเขาจะรู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา ผู้นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา