Aa
大衛核數以色列民
1 撒但起敵以色列人、激大衛核數之、
2大衛約押及民長曰、往核以色列人、自別是巴、返而告我、使我知其數、
3約押曰、願耶和華增益其民、百倍於今、我主我王歟、斯眾非皆爾僕乎、我主何為命此、何陷以色列人於罪乎、
4約押為王命所迫、遂往遍行以色列境、返耶路撒冷
5以民數進於大衛以色列人執刃者、百有十萬、猶大人執刃者、四十七萬、
6利未人與便雅憫人未核、因約押以王命為可惡也、
7上帝不悅此事、遂擊以色列人、
8大衛禱上帝曰、我行此事、大干罪戾、愚昧之甚、求爾宥僕之過、
9耶和華諭大衛之先見迦得曰、
10往告大衛曰、耶和華云、我以三者示爾、可擇其一、我行於爾、
11迦得遂詣大衛曰、耶和華云、爾其擇所欲者、
12或饑饉三年、或為敵所敗、被敵以刃追襲三月、或耶和華以疫為刃、遍行斯土、耶和華之使者滅以色列四境三日、爾其思之、俾我覆遣我者、
13大衛迦得曰、我處窘迫之境、耶和華矜恤維大、願陷於其手、勿陷於人手、
14於是耶和華降疫癘於以色列、隕者七萬、
耶和華怒降疫癘
15上帝遣使往滅耶路撒冷、將滅之時、耶和華見之、悔降斯禍、遂諭施剿之使曰、足矣、可止爾手、其時耶和華之使者、立於耶布斯阿珥楠之禾場、
16大衛舉目、見耶和華使者立於空際、拔刃在手、指耶路撒冷大衛與諸長老、皆衣麻衣、俯伏於地、
17大衛禱上帝曰、命核民數者非我乎、我犯罪行惡、此羣羊何為、願我上帝耶和華手攻我、及我父家、勿攻爾民、使遘斯災、
18耶和華之使者命迦得大衛、宜上為耶和華築壇、在耶布斯阿珥楠之禾場、
19遂依迦得奉耶和華名、所諭之言而上、
20阿珥楠打麥、回顧見天使、所偕四子俱避匿、
21大衛阿珥楠處、阿珥楠見之、乃出禾場、伏地而拜、
22大衛謂之曰、以此禾場予我、我為耶和華築壇其上、俾疫止於民間、必足其價、以場予我、
23阿珥楠曰、取之可也、願我主我王依所視為善者而行、牛為燔祭、打穀之具為柴、麥為素祭、我悉予之、
24大衛王曰、不然、我必足其價以購之、不取爾物獻於耶和華、不費財之燔祭、我不獻之、
25於是大衛權黃金六百舍客勒、予阿珥楠、以購其地、
大衛築壇獻祭
26 大衛為耶和華築壇於彼、獻燔祭與酬恩祭、籲耶和華、耶和華自天允之、降火於燔祭壇、
27耶和華命使者韜刃於鞘、○
28是時大衛見耶和華於耶布斯阿珥楠之禾場、允其所祈、則獻祭於彼、
29時、耶和華之幕、與燔祭壇、即摩西在曠野所造者、皆在基遍崇邱、
30大衛不敢往彼諮諏上帝、因懼耶和華使者之刃也、