Aa
新秩序
1雅瑋我磐石。可頌惟有爾。教我手能戰。指揮悉如意。
2主是我恩保。主是仁惠淵。敵樓兼寶塔。吾身賴以全。吾邦承主佑。上下咸相安。
3何物渺渺身。乃蒙主垂青。何物塵世子。乃蒙主關心。
4人生如夢影。歲月同浮雲。浮雲瞬息逝。蹤跡不可尋。
5大主駕雲降。眾嶽皆噴煙。
6霹靂驅諸敵。雷霆磔凶頑。
7引手濟吾溺。全我於夷蠻。
8夷蠻無信義。所言惟欺謾。
9我欲奏新曲。向主撫十絃。
10百王所仰恃。大維賴以全。
11敵人何詭詐。無風起波瀾。求主佑小子。安然脫其樊。
12願使我子孫。萌蘖成大樹。女子閑坤範。堪充宮中柱。
13倉廩盈欲溢。百穀有餘貯。牛羊滋蕃息。芸芸不知數。
14暮夜無穿窬。白日無遊騖。街巷無諠囂。井然有秩序。
15安居而樂業。眾庶承雨露。