Aa
善惡互論垂為箴言
1 所羅門之箴言、○智子令父喜樂、愚子為母憂戚、
2積財非義、無所裨益、惟義拯人於死、
3耶和華不任義者受餒、不使惡者遂欲、
4手惰者致貧、手勤者致富、
5夏時而斂者乃智子、穡時而寢者乃辱子、
6福祉臨於義者之首、殘暴藏於惡者之口、
7義者之誌得頌、惡者之名必朽、
8心慧者必受命令、口愚者必致傾覆、
9履正直者、其行穩固、從邪曲者、必致敗露、
10以目示意、必生憂患、口愚之輩、必致傾覆、
11義者之口、乃生命之源、惡者之口、乃殘暴所藏、
12憾恨啟釁隙、仁愛蓋罪愆、
13具明哲者、口有智慧、乏知識者、背受杖責、
14智人積存知識、愚者之口、臨於敗亡、
15富人之貨財、為其堅城之衛、貧者之窮乏、乃其敗亡之由、
16義者之勞力乃致生、惡者之出產乃致罪、
17守訓誨者、履於生路、違斥責者、迷於歧途、
18匿怨者口言誑、讒謗者為愚人、
19多言難免咎戾、緘口乃為明智、
20義者之舌、有如佳銀、惡者之心、所值無幾、
21義者之脣、以育眾庶、愚者乏識、陷於死亡、
22耶和華之錫嘏、令人富厚、不加憂傷、
23愚蠢者戲行邪惡、明哲者乃樂智慧、
24惡者所懼必臨之、義者所欲必允之、
25狂風驟過、惡者烏有、惟彼義者、其基永存、
26怠惰之流、於使之者、如醯在齒、如煙在目、
27寅畏耶和華、必益其壽命、惟彼惡者、必夭其天年、
28義人之望、必致喜樂、惡者之冀、必至敗亡、
29耶和華之道、於正直者為保障、於作惡者為毀滅、
30義者永不遷移、惡者不得居於地上、
31義者之口、乃生智慧、乖謬之舌、必被斷絕、
32義者之脣、知所悅人、惡者之口、惟出乖謬、