Aa
Ê-li-pha Đáp Lời Gióp Lần Thứ Ba
1Ê-li-pha, người Thê-man lên tiếng:
2“Con người có ích gì cho Đức Chúa Trời không?
Như người khôn ngoan cũng chỉ lợi cho mình.
3Có ích gì cho Đấng Toàn Năng nếu anh sống công chính?
Có lợi gì cho Ngài nếu nếp sống anh trong sạch?
4Có phải vì anh thiện hảo nên Ngài phạt anh
và phán xét nghịch cùng anh chăng?
5Không, nhưng chính vì anh gian ác!
Tội lỗi anh nhiều vô kể!

6Anh cho bạn bè mượn tiền
rồi đòi hỏi thế chấp quần áo.
Phải, anh đã lột trần họ đến phải trần truồng.
7Anh từ chối cho nước người đang khát,
và cho lương thực người đang đói.
8Còn người quyền thế được sở hữu đất đai
và chỉ người ưu đãi được sống chỗ an lành.
9Người góa bụa anh đuổi đi tay trắng,
và bẻ gãy niềm hy vọng của người mồ côi.
10Vì thế, chung quanh anh có đầy cạm bẫy
và nỗi kinh hoàng bất chợt tấn công.
11Tăm tối phủ bao nên mắt anh không thấy,
nước dâng lên nhận anh chìm xuống.

12Đức Chúa Trời vô cùng oai vệ—cao hơn các tầng trời,
cao vời vợi hơn các vì sao.
13Nhưng anh đáp: ‘Vì vậy mà Đức Chúa Trời không thấy những việc tôi làm!
Làm sao Ngài xét đoán qua bức màn đêm dày đặc?
14Mây đen bao phủ quanh Ngài nên Ngài chẳng thấy chúng ta.
Chúa ngự trên trời cao, bước đi trên tột đỉnh vòm trời.’

15Anh sẽ tiếp tục theo lề lối cũ
mà kẻ ác từng đi qua chăng?
16Chúng đều bị tống khứ trước kỳ hạn,
Nền tảng cuộc đời chúng bị nước cuốn trôi.
17Chúng nói với Đức Chúa Trời: ‘Hãy bỏ mặc chúng tôi!
Đấng Toàn Năng có thể làm gì cho chúng tôi?’
18Thế mà Chúa vẫn cho nhà chúng đầy vật tốt,
vì thế tôi vẫn đứng xa mưu chước của kẻ ác.

19Người công chính vui mừng khi kẻ ác bị phạt,
và đoàn người vô tội nhạo cười chúng.
20Họ sẽ nói: ‘Hãy xem kẻ thù nghịch ta bị quét sạch.
Kẻ nào còn sót lại lửa sẽ thiêu cháy.’

21Hãy quy phục Đức Chúa Trời, và anh sẽ được bình an;
rồi hưng thịnh sẽ đến với anh.
22Hãy lắng nghe luật miệng Ngài tuyên phán,
ghi lòng tạc dạ lời Chúa dạy khuyên.
23Nếu anh trở về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi—
vậy, hãy làm sạch đời sống mình,
24Nếu anh chịu ném bảo vật xuống cát bụi
và ném vàng quý giá xuống sông,
25thì Đấng Toàn Năng sẽ thành kho báu của anh.
Ngài sẽ là bạc quý cho anh.

26Trong Đấng Toàn Năng, anh được niềm vui sướng vô biên,
anh mới biết ngưỡng vọng nơi Đức Chúa Trời.
27Khi ấy, anh cầu xin Chúa mới nhậm lời,
và anh sẽ hoàn thành điều anh hứa nguyện.
28Khi ấy, anh ước gì được nấy,
và ánh hừng đông soi sáng mọi nẻo đường.
29Nếu có người gặp hoạn nạn, anh nói: ‘Xin giúp họ,’
thì Đức Chúa Trời sẽ cứu kẻ bị khốn cùng.
30Dù kẻ có tội cũng sẽ được cứu;
chúng được cứu nhờ đôi tay thanh sạch của anh.”