Aa
Lời Thứ Tư của Gióp: Đáp Lời Sô-pha
1Rồi Gióp đáp lời:
2“Anh cho rằng mình biết mọi thứ, có phải không?
Và khi anh chết, sự khôn ngoan sẽ chết theo anh!
3Nhưng tôi cũng biết như các anh—
thật, anh chẳng có gì hơn tôi.
Ai lại không biết những điều anh vừa nói?
4Bạn bè của tôi nhạo cười tôi,
vì tôi kêu cầu Đức Chúa Trời và được Ngài đáp trả.
Tôi là người công chính và không gì chê trách,
nên họ cười chê tôi.
5Người nhàn hạ chế giễu người bạc phước,
khinh bỉ kẻ lỡ bước sa cơ.
6Còn kẻ trộm cướp được hưng thịnh,
và người chọc giận Đức Chúa Trời sống an vui—
lại được Đức Chúa Trời gìn giữ trong tay Ngài.

7Hãy hỏi loài thú, và chúng sẽ dạy anh.
Hỏi loài chim, và chim sẽ trả lời.
8Hãy hỏi đất, và đất sẽ hướng dẫn.
Hãy để loài cá trong đại dương nói với anh.
9Vì tất cả chúng đều biết rằng
thảm họa của tôi đến từ tay Chúa Hằng Hữu.
10Vì hồn mọi sinh vật trong tay Chúa,
và cả hơi thở của con người.
11Tai biết phân biệt lời nói
như miệng biết nếm thức ăn ngon.
12Già cả thêm khôn ngoan,
và sống lâu thêm hiểu biết.

13Nhưng khôn ngoan thật và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời;
Chúa biết mọi người và hiểu thấu.
14Chúa đã phá hủy thì không ai xây lại được.
Khi Ngài bắt giữ, chẳng ai thoát thân.
15Nếu Chúa cầm giữ mưa, đất đai liền khô hạn.
Nếu Ngài trút đổ mưa, lũ lụt tràn khắp đất.
16Phải, sức mạnh và sự khôn ngoan thuộc về Chúa;
Chúa nắm gọn trong tay kẻ lừa gạt lẫn người bị lừa.
17Chúa khiến các mưu sĩ đi chân đất;
các phán quan ra ngu dại.
18Chúa tháo bỏ áo bào của các vua.
Họ bị dẫn đi với dây buộc nơi lưng.
19Chúa dẫn các thầy tế lễ đi khỏi, tước mọi địa vị;
Ngài lật đổ kẻ đã cầm quyền lâu năm.
20Chúa khiến kẻ cố vấn đáng tin cậy im lặng,
và lấy đi trí phán đoán của các trưởng lão.
21Chúa giáng điều sỉ nhục trên người cao sang quý tộc,
và tước đoạt sức mạnh của kẻ nắm quyền hành.

22Chúa đem việc tối tăm ra ánh sáng;
Ngài chiếu rạng cả bóng tử vong.
23Chúa gây dựng các dân tộc, rồi Ngài hủy diệt họ.
Chúa mở rộng bờ cõi, rồi Ngài từ bỏ chúng.
24Chúa tước đoạt sự hiểu biết của các vua
cho họ lạc lõng bơ vơ trong hoang vu không lối.
25Họ quờ quạng trong bóng tối không ánh sáng.
Chúa khiến họ lảo đảo như người say.”