Aa
Gióp Muốn Trình Bày Cùng Đức Chúa Trời
1“Này, mắt tôi đã thấy mọi điều ấy
tai đã nghe, và trí hiểu rõ ràng.
2Tôi cũng hiểu biết như các anh.
Các anh cũng chẳng có gì hơn tôi.
3Nhưng tôi muốn trình lên Đấng Toàn Năng.
Tôi muốn trình bày duyên cớ mình lên Đức Chúa Trời.
4Các anh bôi nhọ tôi với những lời giả dối.
Như hạng lang băm, các anh đều vô dụng.
5Ước gì các anh giữ im lặng!
Để tỏ mình còn đôi chút khôn ngoan.
6Xin các anh lắng nghe lời tôi biện luận;
xin chú ý nghe lời tôi bào chữa.

7Các anh dám nhân danh Đức Chúa Trời nói lời giả dối sao?
Hay thay Chúa nói lời dối trá?
8Phải chăng các anh định chứng tỏ Chúa thiên vị?
Hay cố công để bào chữa cho Ngài?
9Nếu Chúa dò xét các anh, liệu các anh có đứng vững hay không?
Gạt được người, nhưng sao gạt được Chúa?
10Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh
nếu các anh thiên vị Ngài, dù ngấm ngầm bí mật.
11Không lẻ uy nghiêm Ngài, không làm các anh khiếp sợ?
Quyền năng Ngài không làm các anh kinh hoàng?
12Châm ngôn các anh vô dụng như tro bụi.
Lập luận của các anh chỉ như đất sét.

13Xin hãy im lặng và để cho tôi yên.
Hãy để tôi nói, và tôi sẽ bày tỏ nỗi niềm.
14Phải, tôi sẽ đặt mạng sống trong tay mình,
và nói ra mọi điều tôi suy nghĩ.
15Dù Đức Chúa Trời giết tôi, tôi vẫn hy vọng nơi Ngài.
Trước mặt Ngài vẫn trình dâng lý lẽ.
16Nhưng đây là điều sẽ cứu tôi—tôi không phải là kẻ vô đạo.
Nếu không, tôi không thể đứng trước Chúa.

17Xin lắng nghe những lời tôi sắp nói.
Xin cho tư tưởng này lọt vào tai.
18Tôi đã chuẩn bị trường hợp mình;
tôi sẽ chứng minh sự vô tội.
19Ai có thể tranh luận cùng tôi?
Nếu anh chứng minh tôi sai, thì tôi sẽ cam tâm chịu chết.”
Gióp Hỏi Mình Phạm Tội Thế Nào
20“Lạy Đức Chúa Trời cho con xin hai điều,
thì con sẽ không tránh mặt Ngài.
21Xin Chúa rút tay khỏi con,
và đừng gieo kinh hãi triền miên trên con.
22Bấy giờ Chúa gọi, con xin thưa!
Khi con lên tiếng, xin Chúa trả lời.
23Xin nói với con, con đã làm gì sai trái?
Xin cho con biết vi phạm con và tội lỗi con.
24Sao Chúa quay mặt khỏi con?
Sao Chúa coi con như thù nghịch của Ngài?
25Chúa sẽ dày vò một chiếc lá đã bị gió vùi dập sao?
Chúa vẫn còn đuổi theo cọng rơm khô sao?

26Chúa đã viết cáo trạng buộc tội con bằng lời cay đắng.
Bắt con hứng chịu hậu quả con phạm từ thuở thanh xuân.
27Chúa cũng đặt chân con vào xiềng.
Theo dõi mỗi bước đường con đi.
Và ghi dấu trên gót chân con.
28Con bị tiêu hao như gỗ mục,
như chiếc áo bị sâu mọt cắn nát.”