Aa
Vinh Quang của Giê-ru-sa-lem Tương Lai
1“Hãy hát xướng, hỡi phụ nữ hiếm muộn,
phụ nữ chưa bao giờ sinh con!
Hãy cất tiếng hát ca và reo hò, hỡi Giê-ru-sa-lem,
ngươi chưa bao giờ biết đau đớn khi sinh nở.
Vì phụ nữ bị bỏ sẽ đông con
hơn phụ nữ có chồng.”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
2“Hãy nới rộng lều; căng trại rộng thêm, đừng giới hạn.
Cứ giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc!
3Vì bờ cõi ngươi sẽ phát triển cả bên trái lẫn bên phải.
Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu nhiều nước,
và các thành hoang vu sẽ có dân cư đông đảo.

4Chớ sợ; ngươi không còn bị nhục nữa.
Đừng sợ hãi; không còn ai ghét bỏ ngươi.
Ngươi sẽ không còn nhớ những nhơ nhuốc thời niên thiếu
và cảnh góa bụa buồn thảm nữa.
5Vì Đấng Tạo Hóa ngươi sẽ là chồng ngươi;
Chúa Hằng Hữu Vạn Quân là Danh Ngài!
Ngài là Đấng Cứu Chuộc ngươi, Đấng Thánh của Ít-ra-ên,
Đức Chúa Trời của cả trái đất.
6Vì Chúa Hằng Hữu đã gọi ngươi về từ sầu khổ—
như gọi người vợ trẻ bị chồng mình ruồng bỏ.”
Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.
7“Ta chỉ bỏ ngươi trong chốc lát,
nhưng Ta sẽ đem ngươi về với lòng thương xót vô hạn.
8Trong lúc giận, Ta xây mặt không nhìn ngươi.
Nhưng Ta sẽ yêu ngươi với tình yêu đời đời.”
Chúa Hằng Hữu là Đấng Cứu Chuộc ngươi phán vậy.

9“Như thời Nô-ê, Ta đã thề
không bao giờ cho nước lụt phủ khắp mặt đất,
bây giờ Ta cũng thề
sẽ chẳng bao giờ nổi giận và hình phạt ngươi.
10Dù cho núi có thể dời
và đồi biến mất,
nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi vẫn tiếp tục.
Giao ước bình an của Ta với ngươi không bao giờ thay đổi.”
Chúa Hằng Hữu là Đấng thương xót ngươi phán vậy.

11“Hỡi những người đang ưu phiền sầu khổ,
bị sóng đời dồi dập, không bao giờ được ủi an.
Ta sẽ xây lại ngươi bằng đá quý giá
và đặt nền ngươi bằng tảng bích ngọc.
12Ta sẽ xây các tháp ngươi bằng hồng ngọc,
các cổng ngươi bằng pha lê,
và các tường thành ngươi bằng đá quý.
13Ta sẽ dạy dỗ tất cả con cái ngươi,
chúng sẽ được tận hưởng bình an, thịnh vượng.
14Ngươi sẽ được vững lập trong sự công chính và công bằng.
Kẻ thù sẽ không còn áp bức các ngươi.
Ngươi sẽ sống trong nơi bình an,
và kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.
15Nếu quốc gia nào tiến đánh ngươi,
thì đó không phải bởi Ta sai đến.
Bất cứ ai tấn công ngươi sẽ ngã thảm hại.

16Này! Ta đã tạo ra thợ rèn,
họ sẽ thổi lửa đốt than dưới lò nung
chế tạo đủ loại khí giới hủy diệt.
Chính Ta cũng tạo nên đội quân để hủy phá.
17Nhưng đến ngày ấy,
không một vũ khí nào được chế tạo để chống ngươi lại thành công.
Ngươi sẽ yên lặng trước các lời
tố cáo của những người kiện cáo ngươi.
Đây là cơ nghiệp của các đầy tớ Chúa Hằng Hữu;
mọi sự xác minh của họ do Ta ban cho.
Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán vậy!”