Aa
1Ai tin được điều chúng tôi đã nghe?53:1 Ctd lời trình báo của chúng tôi (chỉ về lời tiên tri cuối chương 52)
Và ai đã được thấy cánh tay uy quyền của Chúa Hằng Hữu?
2Đầy Tớ Ta lớn lên trước mặt Chúa Hằng Hữu như cây non nứt lộc
như gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn.
Người chẳng có dáng vẻ, chẳng oai phong đáng để ngắm nhìn.
Dung nhan không có gì cho chúng ta ưa thích.
3Người bị loài người khinh dể và khước từ—
từng trải đau thương, quen chịu sầu khổ.
Chúng ta quay lưng với Người và nhìn sang hướng khác.
Người bị khinh miệt, chúng ta chẳng quan tâm.
4Tuy nhiên, bệnh tật của chúng ta Người mang;
sầu khổ của chúng ta đè nặng trên Người.
Thế mà chúng ta nghĩ phiền muộn của Người là do Đức Chúa Trời hình phạt,
hình phạt vì chính tội lỗi của Người.
5Nhưng Người bị đâm vì phản nghịch của chúng ta,
bị nghiền nát vì tội lỗi của chúng ta.
Người chịu đánh đập để chúng ta được bình an.
Người chịu đòn vọt để chúng ta được chữa lành.
6Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc,
mỗi người một ngả.
Thế mà Chúa Hằng Hữu đã chất trên Người
tất cả tội ác của chúng ta.
7Tuy bị bạc đãi và áp bức,
nhưng Người chẳng nói một lời nào,
Người như chiên con bị đưa đi làm thịt.
Như chiên câm khi bị hớt lông,
Người cũng chẳng mở miệng.
8Người đã bị ức hiếp, xử tội, và giết đi.
Không một ai quan tâm Người chết trong cô đơn,
cuộc sống Người nửa chừng kết thúc.
Nhưng Người bị đánh đập đến chết
vì sự phản nghịch của dân Người.
9Người không làm điều gì sai trái
và không bao giờ dối lừa ai.
Người chết như một tử tội,
nhưng lại được chôn trong mộ người giàu.
10Tuy nhiên, chương trình tốt đẹp của Chúa Hằng Hữu
là để Người chịu sỉ nhục và đau thương.
Sau khi hy sinh tính mạng làm tế lễ chuộc tội,
Người sẽ thấy dòng dõi mình.
Ngày của Người sẽ trường tồn,
bởi tay Người, ý Chúa sẽ được thành đạt.
11Khi Người thấy kết quả tốt đẹp của những ngày đau thương,
Người sẽ hài lòng.
Nhờ từng trải53:11 Nt tri thức của Người,
Đầy Tớ Công Chính Ta, nhiều người được tha tội
và được kể là công chính
vì Người mang gánh tội ác của họ.
12Do đó, Ta sẽ cho Người sự cao trọng như một chiến sĩ thắng trận,
vì Ngài đã trút đổ linh hồn mình cho đến chết.
Người bị liệt vào hàng tội nhân.
Ngài đã mang gánh tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho người phạm tội.