Aa
君祭之禮
1耶和華曰、六日間、民操作、必閉內院之東門、安息日及月朔必啟、
2君王入內、由是門之廊、立於門闕、祭司獻燔祭酬恩祭之時、君王必拜於門閾、然後出、惟門不闔、迨夕乃闔、
3安息日月朔、庶民必詣是門崇拜耶和華
4安息日君王必獻綿羊羔六、牡綿羊一、純潔是務、以為燔祭、奉耶和華
5為牡綿羊獻麵六斗油十斤、以為禮物、為眾羔羊、各隨其力之所給、
6月朔必獻犢一、綿羊羔六、牡綿羊一、純潔是務、
7為各犢各牡綿羊、獻麵六斗、油六斤、為禮物、為眾羔羊隨其力之所給、
8君王出入之道、必由門廊、
庶民禮拜不可由所入之門而出必由相對之門而出
9大會之時、庶民欲詣耶和華前以崇拜、凡入北門者、必由南門而出、入南門者必由北門而出、其出不由所入之門、必由相對之門、
10君王亦在民中、偕民出入、
11大會節期、為各犢各牡綿羊、獻麵六斗、油六斤、為禮物、為眾羔羊隨其力之所給、
12如君欲樂輸燔祭酬恩之祭、奉耶和華、人必啟東門、遂供燔祭酬恩之祭、與安息日無異、君王既出、人必闔。
論每晨須獻之常祭
13每晨必獻未盈歲之羔、純潔是務、以為燔祭、奉耶和華
14每晨必備麵一斗、雜以油三斤四兩、獻為禮物、循耶和華常例、
15每晨當備羔羊禮物膏油、恆為燔祭、
論君之地業
16耶和華曰、如君王錫土於子、則其土歸子統轄、為其恆業、
17如王以土地錫於臣僕、則其土必歸臣僕、越屆禧年、乃歸君王、爰及子孫、
18君王欲以土賜子、必取畿輔之地、勿強奪民業、逐民出邑、使星散於四方、
見烹祭肉之小院
19其人導我入、由門旁之道、詣祭司北向之室、見其西亦有室宇、
20遂告我云、祭司潔民之時、不可攜贖罪之祭、以及禮物、迨至外院、乃烹於此室、
21其人導我至外院、巡行院之四隅、每隅有小院、
22長四丈、廣三丈、其式維一、
23小院四周有眾室、內有烹飪之所、
24其人告我云、庶民獻祭、殿之供役者、烹肉於此。