Aa
以色列負恩干罪主加重報
1 以色列人歟、耶和華責所導出埃及之全家、其言爾當聽之、
2地上諸族、我惟識爾、故爾諸愆、我必報之、
3二人若不相約、豈能偕行乎、
4獅未攫物、豈咆哮於林乎、稚獅無所獲、豈怒吼於穴乎、
5地上若未設機、鳥豈罹於網乎、無有所獲、機豈起於地乎、
6邑中吹角、民豈不懼乎、邑中遭禍、豈非耶和華所為乎、
7主耶和華若不以秘密、先示其僕諸先知、則無所行、
8獅既吼、孰不懼乎、主耶和華既有命、孰不宣之、○
耶和華降命先知不敢不宣
9當於亞實突埃及之宮室、宣告曰、其集於撒瑪利亞山、觀其中之擾亂、及其暴虐、
10耶和華曰、彼以殘暴刧奪、所得之物、藏於其第、不知行正、
11故主耶和華曰、將有敵人環繞斯土、敗爾力、掠爾第、
12取和華曰、譬彼牧人、救二足一耳於獅口、居撒瑪利亞以色列人、坐於榻隅、據於華毯之牀、其得救也、亦將若是、
13主耶和華、萬軍之上帝曰、爾其聽之、以戒雅各家、
伯特利壇必毀
14我罰以色列罪愆之日、亦必罰伯特利之壇、斫其壇角、俾墜於地、
15且擊其冬夏之室、毀其象牙之室、多室歸於無有、耶和華言之矣、