Aa
和樂且湛
1弟兄同居樂無涯。
2渾似靈膏沐首時。靈膏流浹亞倫鬚。直下浸潤亞倫褵。
3又如黑門山上露。降於西溫芳以飴。君不見西溫山。主所喜。永生泉。福履綏。