Aa
約書亞敗數王於米倫
1 夏瑣耶賓既聞斯事、遣人往見瑪頓約巴、與伸崙王並押煞王、
2又往見居北之山地、基尼烈以南之亞拉巴亞拉巴或作平原窪地、西之那弗多珥那弗多珥或作多珥境之諸王、
3居東居西之迦南人、與居山地之亞摩利人、人、比利洗人、耶布斯人、及居黑門山麓、與米斯巴地之希未人、
4此諸王率其軍旅而出、其人多如海濱之沙、車馬亦甚眾、
5列王咸集、至米倫水、同列其營、欲與以色列人戰、
6主諭約書亞曰、勿因之而懼、明日此時、我將斯眾付於以色列人、俱為其所殺、爾當傷其馬之足、以火焚其車輛、
7約書亞率諸戰士、突至米倫水攻敵、
8主以敵付以色列人手、以色列人擊之、追至西頓大邑、亦至米斯利弗瑪音、及東之米斯巴平原、盡殺之、不留一人、
9約書亞遵主所諭之命而行、傷其馬之足、以火焚其車輛、
夏瑣
10當時約書亞返、取夏瑣、以刃擊其王、因夏瑣素於此諸國中為首、
11其中之人、擊以刃而盡滅之、不留一人、遂以火焚夏瑣
12此諸王之城邑、約書亞悉取之、又擒獲其王、擊之以刃而盡滅之、循主之僕摩西所命、
13建於岡之邑、以色列人未焚、獨夏瑣約書亞所焚、
14諸邑之貨財牲畜、以色列人取之、惟人則擊之以刃而殲滅之、不留一人、
15昔主命其僕摩西摩西傳命約書亞約書亞皆遵行、凡主命摩西之事、約書亞無不遵行、
盡取其地之四境
16 約書亞取此全地、即山地、南方全地、哥珊全地、窪地、亞拉巴亞拉巴或作平原以色列山、及山下窪地、
17自近西珥之童山、至黑門山下利巴嫩平原之巴力迦得、又擒其諸王擊而殺之、
18約書亞戰此諸王為日已久、
19除居基遍希未人而外、無一邑之人、與以色列人和好、所有之邑、以色列人悉戰而取之、
20蓋主使其使其或作聽其剛愎厥心、與以色列人戰、而為以色列人所滅、不蒙憐恤、乃至勦除、循主諭摩西之命、
剿滅亞衲
21是時約書亞至、以山地、希伯崙底璧亞拿伯猶大、全山、以色列全山、所有亞衲族人、盡行翦滅、並滅其諸邑、
22亞衲族人、無一存於以色列人之地、惟於迦薩迦特亞實突有之、
23於是約書亞循主所諭摩西之命、取此全地、賜以色列人為業、循其支派之家族、此後斯地息戰、