Aa
Người Nam và Người Nữ Phạm Tội
1Trong các loài động vật Đức Chúa Trời Hằng Hữu tạo nên, rắn là loài xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời cấm anh chị ăn bất cứ trái cây nào trong vườn không?”
2Người nữ đáp: “Chúng tôi được ăn các thứ trái cây trong vườn chứ.
3Chỉ mỗi một cây trồng giữa vườn là không được ăn. Đức Chúa Trời phán dặn: ‘Các con không được chạm đến cây ấy; nếu trái lệnh, các con sẽ chết.’”
4Con rắn nói với người nữ: “Chắc chắn không chết đâu!
5Đức Chúa Trời biết rõ rằng khi nào ăn, mắt anh chị sẽ mở ra. Anh chị sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết phân biệt thiện ác.”
6Người nữ nhìn trái cây ấy, thấy vừa ngon, vừa đẹp, lại quý, vì mở mang trí khôn. Bà liền hái và ăn. Rồi bà trao cho chồng đứng cạnh mình, chồng cũng ăn nữa.
7Lúc ấy, mắt hai người mở ra, họ biết mình trần truồng và liền kết lá vả che thân.
8Đến chiều, nghe tiếng Đức Chúa Trời Hằng Hữu đi qua vườn, A-đam và vợ liền ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn.
9Đức Chúa Trời Hằng Hữu gọi: “A-đam, con ở đâu?”
10A-đam thưa: “Con nghe tiếng Chúa trong vườn, nhưng con sợ, vì con trần truồng nên đi trốn.”
11Đức Chúa Trời Hằng Hữu hỏi: “Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta cấm phải không?”
12A-đam nói: “Người nữ Chúa đặt bên con đã đưa trái cây ấy cho con, và con đã ăn rồi.”
13Đức Chúa Trời Hằng Hữu hỏi người nữ: “Sao con làm như vậy?”
“Rắn lừa gạt con, nên con mới ăn,” người nữ đáp.
14Đức Chúa Trời Hằng Hữu quở rắn:
“Vì mày đã làm điều ấy, nên trong tất cả các loài gia súc và thú rừng, chỉ có mày bị nguyền rủa.
Mày sẽ bò bằng bụng, và ăn bụi đất trọn đời.
15Ta sẽ đặt hận thù giữa mày và người nữ, giữa hậu tự mày và hậu tự người nữ.
Người3:15 Hậu tự người nữ sẽ chà đạp đầu mày;
còn mày sẽ cắn3:15 Nt đánh gót chân người.”
16Ngài phán cùng người nữ:
“Ta sẽ tăng thêm khốn khổ khi con thai nghén,
và con sẽ đau đớn khi sinh nở.
Dục vọng con sẽ hướng về chồng,
và chồng sẽ quản trị con.”
17Ngài phán với A-đam:
“Vì con nghe lời vợ và ăn trái cây Ta đã ngăn cấm, nên đất bị nguyền rủa.
Trọn đời con phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn.
18Đất sẽ mọc gai góc và gai độc; con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng.
19Con phải đổi mồ hôi lấy miếng ăn,
cho đến ngày con trở về đất,
mà con đã được tạc nơi đó.
Vì con là bụi đất, nên con sẽ trở về bụi đất.”
Đuổi Khỏi Thiên Đàng: Sự Trừng Phạt của Đức Chúa Trời
20A-đam gọi vợ là Ê-va,3:20 Ê-va nghĩa là sống vì là mẹ của cả loài người.
21Đức Chúa Trời Hằng Hữu lấy da thú làm áo và mặc cho A-đam và vợ người.
22Đức Chúa Trời Hằng Hữu nói: “Loài người đã biết phân biệt thiện ác y như chúng ta. Nếu bây giờ họ hái trái cây sự sống để ăn, họ sẽ sống vĩnh hằng!”
23Vì thế, Đức Chúa Trời Hằng Hữu đuổi họ khỏi vườn Ê-đen, để khai khẩn đất mà Ngài đã dùng tạo nên loài người.
24Khi đuổi hai người ra, Đức Chúa Trời Hằng Hữu đặt các thiên thần cầm gươm chói lòa tại phía đông vườn Ê-đen, để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống.