Aa
คำอำลาของดาวิด
1ต่อไปนี้คือคำอำลาของดาวิด
“วาทะของดาวิดบุตรเจสซี
วาทะของผู้ที่องค์ผู้สูงสุดทรงเชิดชู
บุรุษผู้ได้รับการเจิมตั้งโดยพระเจ้าของยาโคบ
ผู้ขับขานบทเพลงของอิสราเอล23:1 หรือนักร้องผู้เป็นที่รักของอิสราเอล

2“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านข้าพเจ้า
พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า
3พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส
พระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่า
‘เมื่อผู้หนึ่งปกครองปวงชนด้วยความชอบธรรม
เมื่อเขาปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า
4เขาก็เป็นเช่นแสงอรุณ
ดั่งอรุโณทัยอันไร้เมฆหมอก
ประดุจฟ้ากระจ่างหลังฝน
ซึ่งทำให้หญ้างอกขึ้นมาจากผืนดิน’

5“พระเจ้าทรงตั้งพงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้าไว้ไม่ใช่หรือ?
พระองค์ทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์
และมั่นคงทุกส่วนทุกตอนไม่ใช่หรือ?
พระองค์จะไม่ทรงให้ความรอด
และความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าสัมฤทธิ์ผลหรือ?
6ส่วนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมด
เหมือนหนามซึ่งจะไม่ใช้มือกอบหรือกำ
7ผู้ใดแตะต้องหนาม
ย่อมใช้เครื่องมือเหล็กหรือด้ามหอก
พวกเขาถูกเผาทิ้งในที่ที่เขาอยู่”
ยอดนักรบของดาวิด
(1พศด.11:10-41)
8ต่อไปนี้คือยอดนักรบของดาวิด ได้แก่
โยเชบบัสเชเบธ23:8 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอิชโบเชทคือเอชบาอัล(ดู1พศด.11:11 ว่ายาโชเบอัม)แห่งทาห์เคโมนี23:8 คงจะเป็นอีกรูปหนึ่งของฮัคโมนี หัวหน้าสามยอดนักรบ เขาใช้หอกสังหาร23:8 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำเนา LXX. บางฉบับว่าอาดิโน คนเอสนีผู้สังหาร(ดู1พศด.11:11)ข้าศึกถึงแปดร้อยคนในคราวเดียวกัน
9คนต่อมาคือเอเลอาซาร์บุตรโดดัยชาวอาโหอาห์ เขาเป็นหนึ่งในสามยอดนักรบซึ่งอยู่กับดาวิด ข่มขวัญพวกฟีลิสเตียผู้มาร่วมพลอยู่ที่ปัสดัมมิม23:9 ภาษาฮีบรูว่ารวมพลอยู่ที่นั่น(ดู1พศด.11:13) เพื่อสู้รบ ครั้งนั้นคนอิสราเอลล่าถอย
10แต่เขายืนหยัดฟาดฟันคนฟีลิสเตียจนมือล้าเป็นเหน็บปล่อยดาบไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในวันนั้น บรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซาร์ เพียงเพื่อจะริบข้าวของจากผู้ตาย
11ถัดมาคือชัมมาห์บุตรอากีชาวฮาราร์ เมื่อพวกฟีลิสเตียรวมตัวกันอยู่ที่หนึ่งซึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมด กองทัพอิสราเอลก็หนีไป
12แต่ชัมมาห์ยืนหยัดอยู่กลางทุ่งนั้นป้องกันพื้นที่ ฟาดฟันจนชาวฟีลิสเตียพ่ายแพ้ และองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่
13ในฤดูเก็บเกี่ยว สามทหารแห่งสามสิบยอดนักรบมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม ขณะกองทหารของฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม
14ครั้งนั้นดาวิดอยู่ในที่มั่น ส่วนแนวรบของฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม
15ดาวิดกระหายน้ำและเปรยขึ้นว่า “ถ้ามีใครไปนำน้ำจากบ่อใกล้ประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มก็ดี!”
16คนทั้งสามก็ตีฝ่าแนวรบของฟีลิสเตียไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาให้ แต่ดาวิดไม่ยอมดื่ม กลับรินลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และกล่าวว่า
17“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ไม่อาจดื่มได้! นี่คือเลือดของคนที่เสี่ยงชีวิตเอามาไม่ใช่หรือ?” และดาวิดก็ไม่ยอมดื่มน้ำนั้น
นี่คือวีรกรรม ของสามยอดนักรบ
18อาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเศรุยาห์เป็นหัวหน้าของสามสิบยอดนักรบ23:18 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าสามยอดนักรบเช่นเดียวกับข้อ 19 (ดู1พศด.11:20) เขาใช้หอกสังหารข้าศึกถึงสามร้อยคน เขาจึงมีชื่อเสียงเทียบเท่าสามยอดนักรบ
19แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น แต่เขายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบที่เป็นนายทหารชั้นแนวหน้าของกองทัพ และเขาคือหัวหน้าของพวกเขา
20เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาเป็นทหารกล้าจากเมืองขับเซเอล ผู้สร้างวีรกรรมหลายครั้ง เขาสังหารยอดฝีมือสองคนของโมอับ ครั้งหนึ่งเขาลงไปในหลุมฆ่าสิงโตในวันที่หิมะตกหนัก
21และเขาได้สังหารคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าคนนั้นถือหอกอยู่ เบไนยาห์ถือไม้พลองเข้าสู้ เขากระชากหอกจากมือของชาวอียิปต์คนนั้นและสังหารด้วยหอก
22นี่คือวีรกรรมของเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เขาก็มีชื่อเสียงเลื่องลือเทียบเท่าสามยอดนักรบด้วย
23เขามีเกียรติมากกว่าใครๆ ในสามสิบยอดนักรบ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในสามยอดนักรบ ดาวิดทรงแต่งตั้งให้เขาดูแลกองทหารรักษาพระองค์
24ในบรรดาสามสิบยอดนักรบ ได้แก่
อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ
เอลฮานันบุตรโดโด คนเบธเลเฮม
25ชัมมาห์คนฮาโรด
เอลีคาคนฮาโรด
26เฮเลสคนปัลที
อิราบุตรอิกเขชคนเทโคอา
27อาบีเอเซอร์คนอานาโธท
สิบเบคัย23:27 ภาษาฮีบรูว่าเมบุนนัย(ดู 21:18 และ1พศด.11:29)คนหุชาห์
28ศัลโมนคนอาโหอาห์
มาหะรัยคนเนโทฟาห์
29เฮเลด23:29 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเฮเลบ(ดู1พศด.11:30) บุตรบาอานาห์คนเนโทฟาห์
อิธัยบุตรรีบัยคนกิเบอาห์ในเขตเบนยามิน
30เบไนยาห์คนปิราโธนฮิดดัย23:30 สำเนาLXX. บางฉบับว่าหุรัย(ดู1พศด.11:32)คนห้วยกาอัช
31อาบีอัลโบนคนอารบา
อัสมาเวทคนบาฮูริม
32เอลียาห์บาคนชาอัลโบน
บรรดาบุตรของยาเชน
โยนาธาน
33บุตรของ23:33 ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าบุตรของ(ดู1พศด.11:34)ชัมมาห์คนฮาราร์
อาหิอัมบุตรชาราร์23:33 สำเนาLXX. บางฉบับว่าสาคาร์(ดู1พศด.11:35)คนฮาราร์
34เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยคนมาอาคาห์
เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลคนกิโลห์
35เฮสโรคนคารเมล
ปาอารัยคนอาราบ
36อิกาลบุตรนาธันคนโศบาห์
บุตรของฮากรี23:36 ภาษาฮีบรูว่าฮักกาดี(ดู1พศด.11:38)
37เศเลกคนอัมโมน
นาหะรัย คนเบเอโรทผู้ถืออาวุธประจำตัวของโยอาบบุตรเศรุยาห์
38อิราคนอิธรา
กาเรบคนอิธรา
39และอุรียาห์คนฮิตไทต์
รวมทั้งหมด 37 คน