Aa
การพิพากษาศัตรูของอิสราเอล
1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ประณามดินแดนหัดราก
และดามัสกัส
เพราะตาของมนุษย์และอิสราเอลทุกเผ่า
จับจ้องที่องค์พระผู้เป็นเจ้า9:1 หรือดามัสกัส / เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจับตาดูมวลมนุษย์ / เช่นเดียวกับที่ทรงจับตาดูเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล
2และทรงประณามฮามัทซึ่งอยู่ใกล้ดามัสกัส
และประณามไทระกับไซดอนด้วย ถึงแม้ว่าพวกเขาช่ำชองนัก
3ไทระสร้างปราการป้องกันเมือง
สะสมเงินไว้มากมายเหมือนธุลี
และมีทองมากมายเหมือนฝุ่นตามถนน
4แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงริบทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นไป
และทำลายอำนาจทางทะเลของมัน
และเผาผลาญมันด้วยไฟ
5อัชเคโลนจะเห็นแล้วหวาดกลัว
กาซาจะทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส
เอโครนก็เช่นกันเพราะความหวังของมันอับเฉา
กาซาจะสูญเสียกษัตริย์
และอัชเคโลนจะถูกทิ้งร้าง
6ชนต่างชาติจะครอบครองอัชโดด
และเราจะกำจัดความหยิ่งผยองของชาวฟีลิสเตีย
7เราจะเอาเลือดออกจากปากของพวกเขา
และเอาอาหารต้องห้ามออกจากซี่ฟันของพวกเขา
บรรดาผู้เหลือรอดอยู่จะเป็นของพระเจ้าของเรา
และจะกลายเป็นผู้นำในยูดาห์
และเอโครนจะเป็นเหมือนชาวเยบุส
8แต่เราจะปกป้องนิเวศของเรา
จากกองกำลังที่มาปล้นชิง
ผู้กดขี่จะไม่มาย่ำยีบีฑาประชากรของเราอีก
เพราะบัดนี้เรากำลังจับตาดูอยู่
การเสด็จมาของกษัตริย์ศิโยน
9ธิดาแห่งศิโยน9:9 คือ ชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย! จงชื่นชมยินดีเหลือล้น
ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม9:9 คือ ชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย! จงโห่ร้อง
ดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้า
ทรงชอบธรรมและนำความรอดมา
ทรงอ่อนโยนและประทับมาบนหลังลา
ทรงลูกลาเสด็จมา
10เราจะกำจัดรถม้าศึกจากเอฟราอิม
และม้าศึกจากเยรูซาเล็ม
ลูกธนูในการรบจะถูกหักทิ้ง
พระองค์จะประกาศสันติภาพแก่นานาประชาชาติ
ทรงขยายอาณาจักรจากทะเลจดทะเล
และจากแม่น้ำยูเฟรติสจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก9:10 หรือสุดเขตแดน
11ส่วนเจ้า เนื่องด้วยโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งให้ไว้แก่เจ้า
เราจะปลดปล่อยนักโทษของเจ้าจากเหวลึกที่ไร้น้ำ
12นักโทษผู้มีความหวังเอ๋ย จงกลับมายังป้อมปราการของเจ้า
บัดนี้เองเราประกาศว่าเราจะฟื้นฟูเจ้าขึ้นมาเป็นสองเท่า
13เราจะโก่งยูดาห์เหมือนโก่งธนู
และให้เอฟราอิมเป็นลูกธนูเต็มแล่ง
ศิโยนเอ๋ย เราจะกระตุ้นลูกๆ ของเจ้า
มาสู้กับลูกๆ ของกรีซ
และทำให้เจ้าเป็นเหมือนดาบในมือนักรบ
องค์พระผู้เป็นเจ้า
14แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏเหนือพวกเขา
ลูกศรของพระองค์จะเปล่งประกายดั่งสายฟ้า
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะทรงเป่าแตร
พระองค์จะทรงยาตราออกมาในพายุแห่งทิศใต้
15และพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะทรงปกป้องพวกเขาไว้
พวกเขาจะทำลายล้าง
และพิชิตศึกด้วยสลิง
พวกเขาจะดื่มและโห่ร้องเหมือนดื่มเหล้าองุ่น
พวกเขาจะเต็มเปี่ยมเหมือนชาม
ซึ่งใช้ในการประพรม9:15 หรือชาม / เหมือนมุมแท่นบูชา
16พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาจะทรงช่วยพวกเขาในวันนั้น
ในฐานะกลุ่มประชากรของพระองค์
พวกเขาจะรุ่งโรจน์ในแผ่นดินของพระองค์
เหมือนเพชรประดับมงกุฎ
17พวกเขาจะงดงามน่าชมยิ่งนัก!
ธัญพืชจะทำให้คนหนุ่มเติบโต
และเหล้าองุ่นใหม่จะทำให้หญิงสาวเจริญวัย