Aa

Thi Thiên 23

Người Chăn và Con Chiên
(Thơ của Đa-vít)
1Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn con;
nên con chẳng thấy thiếu thốn.
2Chúa cho an nghỉ giữa đồng cỏ xanh tươi;
Ngài dẫn đưa đến bờ suối trong lành.
3Ngài phục hồi linh hồn con.
Dìu dắt con vào đường ngay thẳng,
vì Danh Thánh Chúa.
4Dù khi con bước đi
trong thung lũng của bóng sự chết,
con sẽ chẳng sợ điều nào ác hại,
vì Chúa ở bên con.
Cây trượng và cây gậy của Chúa
bảo vệ và an ủi con.
5Chúa dọn tiệc đãi con
trước mặt những người thù nghịch con.
Ngài xức dầu cho đầu con.
Cho ly con tràn đầy.
6Chắc chắn phước hạnh và tình thương sẽ theo con trọn đời,
con sẽ sống trong nhà Chúa Hằng Hữu mãi mãi.