Aa

Thi Thiên 127

Hưng Thịnh Do Chúa Ban
(Thơ của Sa-lô-môn. Bài ca lên Đền Thờ)
1Nếu Chúa Hằng Hữu không xây nhà,
người xây cất tốn công vô ích.
Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành,
người canh gác thức đêm hoài công.
2Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm,
lao nhọc kiếm ăn;
trong khi Chúa ban giấc ngủ êm đềm cho người Chúa thương.

3Con cái là phần cơ nghiệp Chúa Hằng Hữu cho;
bông trái của lòng mẹ là phần thưởng.
4Con sinh trong tuổi thanh xuân
như mũi tên trong tay chiến sĩ.
5Phước cho người đông con!127:5 Nt túi đầy tên
Vì sẽ không bị thua sút,127:5 Nt xấu hổ khi
tranh chấp với kẻ thù tại cửa thành.