Aa

Thi Thiên 104

Chúa Phù Hộ Tạo Vật của Ngài
1Hồn ta hỡi, hãy dâng tiếng ca ngợi Chúa Hằng Hữu.

Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, Ngài thật vĩ đại vô cùng!
Chúa mặc vinh quang và uy nghi.
2Ánh sáng bọc quanh Ngài như chiếc áo.
Chúa giương các tầng trời như căng trại;
3đặt các xà ngang của lâu đài Ngài trên nước,
dùng mây làm xa giá;
và cỡi trên cánh gió.
4Ngài sai gió ra đi làm sứ giả104:4 Ctd Đấng làm cho thiên sứ Ngài như các thiên thần
dùng lửa hừng làm bầy tôi.104:4 Ctd làm cho đầy tớ Ngài như ngọn lửa
5Chúa đặt vững trụ nền trái đất
để nó không bao giờ chuyển lay.
6Chúa phủ mặt đất bằng vực thẳm,104:6 Nt thêm: như chiếc áo
nước dâng ngập các ngọn núi cao.
7Nghe Chúa quở nước liền chạy trốn;
tiếng sấm Ngài làm nước cuốn xa.
8Nước phủ ngập trên núi cao, tràn vào thung lũng,
đến đúng nơi Chúa đã ấn định.
9Chúa đặt ranh giới cho nước,
để nó không còn bao phủ mặt đất.

10Chúa làm suối tuôn trào trong thung lũng,
các dòng sông lượn khúc giữa rặng đồi.
11Suối, sông cung cấp nước ngọt104:11 Ctd nước uống cho thú đồng,
bầy lừa rừng giải khát bên dòng sông.
12Chim chóc quần tụ quanh bờ suối
và ca hát líu lo giữa cành cây.
13Từ lầu cao, Chúa cho mưa khắp núi,
đất thỏa mãn vì bông trái là thành quả của tay Chúa.
14Chúa khiến cỏ mọc lên nuôi gia súc,
tạo nên các loại rau đậu cho loài người.
Chúa bảo lòng đất sản sinh thực phẩm—
15ban rượu làm phấn chấn tâm hồn,
dầu ô-liu làm mặt mày rạng rỡ
và bánh làm cho con người mạnh mẽ.
16Cây cối của Chúa Hằng Hữu được dầm thấm nước—
là bá hương Li-ban được Ngài trồng.
17Nơi có chim làm tổ,
và loài cò làm nhà trên cây bách.
18Các ngọn núi cao dành cho dê rừng
và dốc núi cheo leo cho loài chuột đồng ẩn.

19Chúa dùng mặt trăng phân định bốn mùa,
và mặt trời biết đúng giờ phải lặn.
20Tay Chúa kéo bức màn đêm xuống,
các thú rừng từ nơi ẩn trú kéo ra.
21Sư tử tơ gầm thét đuổi theo mồi,
xin Đức Chúa Trời ban cho thực phẩm.
22Bình minh chiếu rực, thú rừng lui,
kéo nhau về nằm trong hang, động.
23Loài người đi ra đồng canh tác,
cần cù lao động đến chiều hôm.

24Lạy Chúa Hằng Hữu, công việc Chúa vô biên, huyền diệu!
Sự khôn ngoan Ngài thực hiện lắm kỳ công.
Khắp đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài.
25Lòng đại dương sâu rộng mênh mông,
chứa vô số sinh vật,
nhỏ lớn đủ loại.
26Tàu bè qua lại,
loài Lê-vi-a-than mà Ngài tạo cũng thỏa thích nô đùa.

27Vạn vật sống đều do tay Chúa,
Ngài cấp thực phẩm đúng nhu cầu.
28Chúa phân phối, chúng liền ăn uống
đến no nê thực phẩm Ngài ban.
29Chúa ngoảnh mặt, chúng đều sợ hãi.
Chúa vừa rút hơi thở, chúng lăn ra chết,
và trở về bụi đất là cội nguồn.
30Khi Chúa truyền sinh khí, sự sống được dựng nên,
và Chúa đem tươi mới cho muôn loài trên đất.

31Vinh quang Chúa sáng rực đời đời!
Nguyện Chúa Hằng Hữu hài lòng về công việc Ngài!
32Chúa nhìn địa cầu, đất liền rung chuyển;
Ngài sờ núi, núi liền bốc khói.

33Con sẽ ca ngợi Chúa suốt đời con.
Con sẽ chúc tụng Đức Chúa Trời con mãi mãi!
34Nguyện mọi suy nghĩ con vui lòng Chúa,
hẳn con sẽ hân hoan trong Ngài.
35Ước gì bọn tội ác bị tiêu diệt khỏi đất;
và bóng bọn gian tà biến mất mãi mãi.

Hồn ta hỡi, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu.
Hãy hân hoan ngợi tôn Ngài.