Aa

Thi Thiên 102

Lời Cầu Xin Khi Gặp Hoạn Nạn, Sầu Khổ
Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn, dốc đổ nỗi buồn thảm của mình trước Chúa Hằng Hữu
1Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nghe con cầu nguyện!
Xin lắng nghe tiếng con van xin!
2Xin đừng ngoảnh mặt
trong ngày con khủng hoảng.
Xin nghiêng tai lắng nghe tiếng,
và đáp ứng nhanh khi con cầu khẩn.
3Ngày tháng đời con tan như khói,
xương cốt con cháy như củi đốt.
4Lòng con đau đớn héo mòn như cỏ,
vì con quên cả ăn uống.
5Vì con rên siết mãi,
con chỉ còn da bọc xương.
6Con như chim cú nơi hoang mạc,
như chim cú mèo giữa cảnh điêu tàn.
7Con mất ngủ, suốt đêm trằn trọc,
như chim sẻ cô đơn góc mái nhà.
8Bao kẻ thù chẳng ngớt lời sỉ nhục.
Miệng thô tục mắng chửi ngày đêm.
9Thay vì bánh, con nuốt tro tàn.
Nước con uống pha dòng lệ mặn
10vì Chúa đã nổi cơn giận.
Ngài nâng con lên rồi ném cho xa.
11Ngày tháng đời con như bóng xế chiều.
Thân con héo hắt như cỏ dại.

12Nhưng Chúa Hằng Hữu vẫn bất diệt trường tồn.
Đời nọ, đời kia vẫn suy tôn ghi nhớ.
13Chúa sẽ trỗi dậy, thương xót Si-ôn—
vì thời điểm nó được khoan hồng đã đến.
14Vì người của Chúa mến yêu từng tảng đá nó,
cát bụi Si-ôn cũng khiến họ động lòng.
15Các dân tộc trần gian sẽ sợ trước Chúa Hằng Hữu.
Các vua trên đất khiếp đảm trước vinh quang Ngài.
16Vì Chúa Hằng Hữu sẽ tái thiết Si-ôn,
Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ.
17Chúa quay lại, nghe người khốn cùng cầu khẩn.
Chúa không khinh dể tiếng họ nài xin.

18Sự kiện này sẽ được ghi cho hậu thế,
các thế hệ tương lai sẽ ngợi tôn Chúa Hằng Hữu.
19Từ nơi thánh trên trời
Chúa Hằng Hữu nhìn xuống.
Từ trời cao Ngài đoái nhìn thế gian,
20để tai nghe lời tù nhân than thở,
để phóng thích cả những tên tử tù.
21Như thế, người ta sẽ tuyên xưng Danh Chúa tại Si-ôn,
ca ngợi Ngài giữa Giê-ru-sa-lem,
22khi muôn dân muôn nước tập họp
cùng đến phụng sự Chúa Hằng Hữu.

23Sức lực con, Chúa giảm giữa dòng đời,
cắt ngắn chuỗi ngày trần thế.
24Nhưng con thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng sống đời đời,
xin đừng cất con đi khi con còn quá trẻ!
25Từ vạn cổ, Chúa đặt nền quả đất,
các tầng trời do tay Chúa tạo nên.
26Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa hằng còn.
Vạn vật sẽ rách nát như áo cũ.
Chúa thay vũ trụ như người thay áo
và nó bị đổi thay.
27Nhưng Chúa vẫn là Chúa Hằng Hữu,
năm tháng Chúa vẫn đời đời bất tận.
28Con cháu của đầy tớ Chúa
sẽ sống bình an.
Dòng dõi của họ
sẽ được lập vững trước mặt Ngài.”