Aa
1Chúa Hằng Hữu phán bảo Gióp:
2“Phải chăng con vẫn muốn đấu lý với Đấng Toàn Năng?
Con có câu trả lời không mà dám tranh luận với Đức Chúa Trời?”
Gióp Đáp Lời Chúa Hằng Hữu
3Bấy giờ, Gióp kính cẩn thưa với Chúa Hằng Hữu:

4“Con chẳng ra gì—làm sao con có thể tìm được lời đối đáp?
Con chỉ biết lấy tay che miệng.
5Con đã nói quá nhiều lời rồi.
Con không còn gì để nói nữa.”
Chúa Hằng Hữu Thách Thức Gióp Lần Nữa
6Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán bảo Gióp trong cơn lốc:
7“Con hãy nai nịt gọn gàng như dũng sĩ40:7 Nt như một người
vì Ta có vài câu hỏi cho con,
và con phải trả lời.

8Con dám phủ nhận công lý Ta,
và lên án Ta để tự minh oan sao?
9Có phải con mạnh như Đức Chúa Trời?
Và giọng nói ầm ầm như tiếng sấm vang?
10Hãy trang sức bằng vinh quang và huy hoàng,
trang điểm bằng vinh dự và uy nghi.
11Hãy cho nộ khí con bùng nổ.
Hãy để cơn giận dâng lên chống lại những kẻ kiêu căng.
12Hãy nhận dạng và hạ nhục những kẻ kiêu căng;
chà đạp bọn gian tà trong sào huyệt chúng.
13Chôn vùi chúng xuống bùn đen.
Dìm mặt chúng vào nơi tăm tối.
14Lúc ấy, Ta sẽ khen ngợi con,
vì chính sức mạnh con đã cứu con.

15Con hãy nhìn con tê giác,40:15 Có người dịch ra là trâu nước
mà Ta đã tạo dựng, như Ta đã tạo dựng con.
Nó ăn cỏ như trâu bò.
16Hãy xem sức mạnh nó dồn vào hai hông
và năng lực nó tập trung trong các bắp thịt bụng.
17Nó quật đuôi mạnh như cây bá hương.
Gân bắp đùi đan chặt với nhau.
18Xương nó mạnh như ống đồng.
Cứng cáp như các thanh sắt.
19Nó là tạo vật hàng đầu của tay Đức Chúa Trời,
và chỉ có Đấng Tạo Hóa mới diệt được nó.
20Các núi đồi cung cấp lương thực cho nó,
tại nơi các dã thú chơi đùa.
21Nó nằm nấp dưới hoa sen,
ẩn mình dưới bụi lau sậy trong đầm lầy.
22Lùm sen rậm rạp phủ bóng che,
giữa cành liễu bên suối bao bọc nó.
23Nó không bối rối bởi nước lụt dâng lên,
cũng không hề gì khi nước Giô-đan chảy rốc vào miệng.
24Không ai có thể dùng lưỡi câu mà bắt được,
hoặc gài bẫy mà đâm thủng mũi nó và dẫn đi.”