Aa
Đức Chúa Trời Thách Thức Gióp
1Rồi giữa cơn bão tố, Chúa Hằng Hữu đáp lời Gióp:
2“Ngươi là ai mà dám dùng lời vô ý thức
làm mờ ám kế hoạch Ta?
3Hãy nai nịt như dũng sĩ,
vì Ta sẽ hỏi con,
và con phải trả lời.

4Con ở đâu khi Ta đặt móng nền quả đất?
Thử nói đi, nếu con đủ tri thức.
5Ai đã định kích thước địa cầu
và ai đo đạc mặt đất?
6Nền địa cầu tựa trên gì,
và ai đặt tảng đá móng cho nó
7trong lúc các sao mai hợp ca
và các thiên thần reo mừng?

8Ai đặt cửa để khóa các đại dương
khi chúng tràn lan từ vực thẳm,
9và Ta dùng mây làm áo dài cho chúng,
bọc chúng bằng bóng tối như tấm khăn?
10Ta đặt ranh giới cho các đại dương
với bao nhiêu cửa đóng, then gài.
11Ta phán: ‘Đây là giới hạn, không đi xa hơn nữa.
Các đợt sóng kiêu căng phải dừng lại!’

12Có bao giờ con ra lệnh cho ban mai xuất hiện
và chỉ chỗ đứng cho bình minh rạng rỡ?
13Có bao giờ con bảo ánh dương trải ra đến tận cuối chân trời,
để chấm dứt đêm trường tội ác?
14Khi ánh sáng đến gần,
mặt đất đổi thay như đất sét dưới con dấu đồng;
như chiếc áo vừa nhuộm màu sặc sỡ.
15Ánh sáng tố cáo hành tung bọn gian tà,
và chận đứng những cánh tay hung hãn.

16Có khi nào con tìm đến tận nguồn biển cả?
Và dò tìm đến đáy vực sâu?
17Con có biết cổng âm phủ ở đâu?
Có bao giờ con thấy cổng tử thần?
18Con có nhận thức khoảng rộng của quả đất?
Nếu con biết hãy trả lời Ta!

19Con có biết cội nguồn ánh sáng,
và tìm xem bóng tối đi đâu?
20Con có thể đem nó trở về nhà không?
Con có biết làm sao để đến đó?
21Dĩ nhiên con biết tất cả điều này!
Vì con đã sinh ra trước khi nó được tạo,
và hẳn con có nhiều kinh nghiệm!

22Con có vào được kho chứa tuyết
hoặc tìm ra nơi tồn trữ mưa đá?
23(Ta dành nó như vũ khí cho thời loạn,
cho ngày chinh chiến binh đao).
24Đường nào dẫn đến nơi tỏa ra ánh sáng?
Cách nào gió đông tỏa lan trên mặt đất?

25Ai đào kênh cho mưa lũ?
Ai chỉ đường cho sấm chớp?
26Ai khiến mưa tưới tràn đất khô khan,
trong hoang mạc không một người sống?
27Ai cho đất tiêu sơ thấm nhuần mưa móc,
và cho cỏ mọc xanh rì cánh đồng hoang?

28Phải chăng mưa có cha?
Ai sinh ra sương móc?
29Ai là mẹ nước đá?
Ai sinh ra những giọt sương từ trời?
30Nước đông cứng như đá tảng,
mặt vực thẳm cũng đóng băng.

31Con có thể di chuyển các vì sao—
buộc chặt chòm sao Thất Tinh?
Hoặc cởi dây trói chòm sao Thiên Lang không?
32Con có thể khiến các quần tinh di chuyển theo mùa38:32 Ctd con có thể đem các tinh tú ra cho đúng thì tiết không? không
hay dẫn đường chòm Hùng Tinh với đàn con nó?
33Con có biết các định luật của trời?
Và lập quyền thống trị trên khắp đất?

34Con có thể gọi mây
để tạo thành mưa không?
35Con có quyền truyền bảo sấm sét,
cho chúng đi và trình lại: ‘Có chúng tôi đây!’
36Ai đặt sự khôn ngoan trong tâm hồn
và ban sự thông sáng cho tâm trí?
37Ai đủ trí khôn để đếm các cụm mây?
Ai có thể nghiêng đổ các vò nước trên trời,
38khi bụi kết cứng lại,
và đất thịt dính chặt với nhau.

39Con có thể đi săn mồi cho sư tử,
hoặc cung ứng thức ăn cho con nó no nê,
40khi chúng nằm trong hang động
hoặc rình mồi trong rừng sâu không?
41Ai cung cấp lương thực nuôi đàn quạ,
lúc quạ con kêu cầu Đức Chúa Trời,
và lang thang kiếm chẳng ra mồi?”