Aa
Lời Thứ Chín của Gióp: Đáp Lời Binh-đát
1Gióp đáp:
2“Anh khéo bênh vực người cô thế!
Cứu giúp người yếu đuối!
3Khuyên bảo người dại dột!
Đưa ra nhiều ý kiến khôn ngoan!
4Ai đã giúp anh nói những lời này?
Thần linh nào phán bảo qua môi miệng anh?

5Người chết quằn quại đau thương—
dưới nước sâu cũng như các sinh vật ở đó.
6Trước mắt Đức Chúa Trời, âm phủ lộ nguyên hình.
Tử thần không che khuất.
7Đức Chúa Trời trải phương bắc của bầu trời trên không gian trống trải
và treo địa cầu lơ lửng trong khoảng không.
8Chúa dồn chứa nước mưa trong các đám mây,
nhưng mây không vỡ tan vì lượng nước nhiều.
9Chúa che phủ mặt trăng tròn,
và trải mây ra trên đó.
10Chúa tạo dựng chân trời khi Ngài phân rẽ nước;
làm ranh giới giữa ngày và đêm.
11Cột trụ của các tầng trời run rẩy;
sửng sốt khi Ngài quở trách.
12Quyền năng làm đại dương dậy sóng.
Tri thức Ngài đánh gục Ra-háp.
13Thần Linh Chúa điểm tô các tầng trời,
bàn tay Ngài đâm thủng con rắn đang trốn chạy.
14Đây mới là bắt đầu của tất cả việc Ngài làm,
chỉ là tiếng thì thầm của năng quyền Ngài.
Vậy thử hỏi ai hiểu được tiếng sấm của quyền năng Ngài?”