Aa
Hy Vọng Phục Hồi
1Chúa Hằng Hữu phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của tất cả gia tộc Ít-ra-ên, và họ sẽ là dân Ta.
2Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
Những ai sống sót trong cơn hủy diệt
sẽ tìm được phước dù trong hoang mạc,
vì Ta sẽ ban sự an nghỉ cho người Ít-ra-ên.”
3Từ lâu, Chúa Hằng Hữu đã phán bảo Ít-ra-ên:31:3 Nt Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng tôi thời xa xưa, bảo rằng:
“Ta yêu các con, dân Ta, với tình yêu vĩnh cửu.
Ta đã thu hút các con với lòng từ ái vô biên.
4Ta sẽ dựng lại các con, hỡi trinh nữ Ít-ra-ên.
Các con sẽ lại vui mừng
và nhảy múa theo nhịp trống cơm.
5Các con sẽ lại trồng vườn nho trên núi Sa-ma-ri
và ăn trái từ vườn của các con tại đó.
6Đến ngày ấy, các lính canh sẽ hô lớn
trên các đồi Ép-ra-im:
‘Hãy chỗi dậy, chúng ta cùng lên núi Si-ôn
để thờ phượng Chúa Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời chúng ta.’”
7Bây giờ, đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy hát một bài hoan ca cho Gia-cốp.
Hãy reo hò vì dân tộc đứng đầu các nước.
Hãy lớn tiếng tôn vinh và ca ngợi:
‘Lạy Chúa Hằng Hữu, xin cứu vớt dân Ngài,
là đoàn dân Ít-ra-ên còn sót lại!’
8Này, Ta sẽ đem họ hồi hương từ phương bắc
và từ khắp góc của trái đất.
Ta sẽ không quên người mù và người què,
các bà mẹ đang thai nghén và đàn bà chuyển bụng.
Đoàn người đông đảo sẽ trở về!
9Nước mắt mừng vui sẽ chảy dài trên mặt họ,
và Ta sẽ dẫn họ về quê hương theo sự chăm sóc của Ta.
Ta sẽ dắt họ đi bên các dòng sông yên tịnh
và trên con đường ngay thẳng mà họ không bao giờ vấp ngã.
Vì Ta là Cha của Ít-ra-ên,
và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.

10Hãy nghe sứ điệp của Chúa Hằng Hữu,
hỡi các dân tộc trên thế giới;
hãy loan báo đến tận các nước31:10 Bờ biển xa xôi rằng:
Chúa Hằng Hữu, Đấng đã phân tán dân Ngài,
sẽ tập họp họ trở lại và chăm sóc họ
như người chăn của bầy Ngài.
11Vì Chúa Hằng Hữu đã cứu chuộc Ít-ra-ên
ra khỏi nanh vuốt của những người mạnh hơn họ.
12Họ sẽ hồi hương và hoan ca trên các đỉnh cao của Giê-ru-sa-lem.
Họ sẽ được rạng rỡ vì phước lành của Chúa Hằng Hữu—
được thịnh vượng về mùa lúa mì, rượu mới, và dầu ô-liu,
bầy bò và bầy chiên sinh sôi nẩy nở rất nhiều.
Đời sống họ như khu vườn nhuần tưới,
và nỗi buồn thảm sẽ tiêu tan.
13Các thiếu nữ sẽ vui mừng nhảy múa,
trai trẻ và người già cũng hân hoan vui hưởng.
Ta sẽ biến buồn rầu của họ ra vui vẻ.
Ta sẽ an ủi họ và biến sầu thảm ra hân hoan.
14Các thầy tế lễ sẽ hưởng các lễ vật béo bổ,
và dân Ta sẽ no nê các thức ăn dư dật.
Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy!”
Sự Đau Buồn của Ra-chên Trở Nên Vui
15Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Có tiếng khóc tại Ra-ma—
đau đớn tột cùng, than vãn đắng cay
Tiếng Ra-chên thương khóc các con mình,
từ chối được an ủi—
vì con cái mình chẳng còn nữa.”
16Nhưng đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Đừng than khóc nữa,
vì Ta sẽ ban thưởng cho các con,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Con cháu các con sẽ trở về với các con
từ vùng đất xa xôi của kẻ thù.
17Vẫn còn hy vọng cho tương lai các con,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Con cháu các con sẽ được trở về quê hương mình.

18Ta đã nghe tiếng than khóc của Ép-ra-im:
‘Chúa đã sửa phạt con nghiêm khắc,
như bò đực cần tập mang ách.
Xin cho con quay về với Chúa và xin phục hồi con,
vì chỉ có Chúa là Chúa Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời của con.
19Con đã lìa bỏ Đức Chúa Trời,
nhưng rồi con đã ăn năn.
Con đã tự đánh vì sự ngu dại của mình!
Con hết sức xấu hổ vì những điều mình làm trong thời niên thiếu.’

20Ít-ra-ên chẳng phải vẫn là con Ta,
đứa con mà Ta yêu thích sao?” Chúa Hằng Hữu phán.
“Ta thường quở phạt nó,
nhưng Ta vẫn yêu thương nó.
Đó là tại sao Ta mong mỏi
và thương xót nó vô cùng.
21Hãy chuẩn bị bảng chỉ đường;
dựng trên các cột mốc.
Hãy làm dấu trên đường nơi các con đi qua.
Hãy trở về đây, trinh nữ Ít-ra-ên của Ta;
hãy trở về các thành của mình.
22Ngươi còn đi lang thang đến khi nào,
hỡi con gái ương ngạnh của Ta?
Vì Chúa Hằng Hữu sẽ làm một điều mới lạ trên đất—
người nữ sẽ bao bọc người nam!”
23Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: “Khi Ta cho chúng trở về quê hương, sau thời gian lưu đày, người Giu-đa và các thành nó sẽ lại nói: ‘Cầu Chúa Hằng Hữu ban phước lành cho ngươi, là Nhà Công Chính, là Núi Thánh Khiết!’
24Dân cư trong thành, nông dân, và người chăn bầy sẽ sống chung trong hòa bình và phước hạnh.
25Vì Ta đã làm cho người mệt mỏi được hồi sức,31:25 Nt thỏa mãn và tấm lòng buồn thảm được vui mừng.”
26Đến đây, tôi thức dậy và nhìn quanh. Giấc ngủ của tôi thật êm đềm.
27Chúa Hằng Hữu phán: “Sẽ đến thời kỳ Ta tăng dân số và cho gia súc sinh sôi nẩy nở thật nhiều trong nhà Ít-ra-ên và Giu-đa.
28Trong quá khứ, Ta phải đau lòng bứng gốc và kéo đổ đất nước này. Ta đã lật đổ, hủy diệt, và giáng tai họa trên nó. Nhưng trong tương lai, Ta sẽ hết lòng vun trồng và gây dựng nó. Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy!
29Người ta sẽ không còn dùng câu tục ngữ:
‘Cha mẹ ăn trái nho chua,
mà con cái mình phải ê răng.’
30Mỗi người phải chết vì tội lỗi của chính mình—ai ăn trái nho chua thì người ấy phải bị ê răng.”
31Chúa Hằng Hữu phán: “Sẽ đến ngày Ta lập giao ước mới với dân tộc Ít-ra-ên và Giu-đa.
32Giao ước này sẽ khác hẳn giao ước Ta đã lập với tổ phụ họ khi Ta dẫn dắt họ ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng tổ phụ họ đã bội ước, dù Ta yêu họ như chồng yêu vợ,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
33“Nhưng đây là giao ước mới Ta lập với người Ít-ra-ên trong ngày ấy,” Chúa Hằng Hữu phán. “Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong họ, và Ta sẽ ghi luật pháp Ta trong tim họ. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân Ta.
34Đến thời kỳ ấy, không cần ai nhắc nhở dân Ta nhìn biết Ta vì tất cả mọi người, từ người nhỏ đến người lớn đều biết Ta cách đích thực,” Chúa Hằng Hữu phán vậy. “Ta sẽ tha thứ gian ác họ, và Ta sẽ không bao giờ nhớ đến tội lỗi họ nữa.”
35Chúa Hằng Hữu là Đấng ban mặt trời chiếu sáng ban ngày,
trăng và sao chiếu sáng ban đêm,
Đấng khuấy động đại dương, tạo nên các lượn sóng lớn.
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,
và đây là điều Ngài phán:
36“Ta sẽ không từ bỏ Ít-ra-ên dân Ta
khi các định luật thiên nhiên vẫn còn đó!”
37Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Như các tầng trời không thể đo được
và nền của trái đất không thể dò thấu,
vậy nên Ta sẽ không ném họ đi
vì gian ác mà họ đã làm.
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
38Chúa Hằng Hữu phán: “Sắp đến ngày cả Giê-ru-sa-lem sẽ được tái thiết cho Ta, từ Tháp Ha-na-nên đến Cổng Góc.
39Dây đo sẽ được kéo dài từ đồi Ga-rép đến Gô-a.
40Khắp cả đất—kể cả khu mộ địa và khu đổ rác trong thung lũng, tất cả cánh đồng chạy dài đến Thung Lũng Kít-rôn và đến tận Cổng Ngựa về phía đông—sẽ được thánh hóa cho Chúa Hằng Hữu. Thành này sẽ chẳng bao giờ bị chiếm đóng hay tiêu diệt nữa.”