Aa
Cuộc Xâm Lược Sắp Đến của A-sy-ri
1Chúa Hằng Hữu phán với tôi: “Hãy làm một tấm bảng lớn và viết rõ tên này lên đó: Ma-he-sa-lan-hát-ba (nghĩa là: Mau cướp giật! Chiếm đoạt nhanh đi!)”.
2Tôi sẽ gọi Thầy Tế lễ U-ri và Xa-cha-ri, con Giê-bê-rê-kia, cả hai là người tin cậy, làm nhân chứng cho việc làm này của tôi.
3Sau đó, tôi ăn ở với vợ8:3 Vợ là một nữ tiên tri mình, nàng có thai và sinh một con trai. Chúa Hằng Hữu phán cùng tôi: “Hãy đặt tên nó là Ma-he-sa-lan-hát-ba.
4Vì trước khi đứa trẻ biết gọi ‘cha’ hay ‘mẹ,’ thì vua A-sy-ri sẽ cướp hết châu báu của Đa-mách và tài sản của Sa-ma-ri.”
5Chúa Hằng Hữu lại phán bảo tôi:
6“Sự chăm sóc của Ta cho người Giu-đa như nguồn nước dịu dàng Si-lô-ê, nhưng họ đã từ khước. Họ lại vui mừng về Vua Rê-xin và Vua Phê-ca.
7Vậy nên, Chúa sẽ khiến lũ lụt khủng khiếp từ Sông Ơ-phơ-rát đến trên họ—tức vua A-sy-ri và quân đội8:7 Nt vinh quang của ông. Cơn lũ này sẽ tràn ngập tàn phá tất cả sông, suối và
8khắp lãnh thổ của Giu-đa cho đến khi nước ngập tận cổ. Cánh của nó sẽ dang ra, che kín cả xứ, hỡi Em-ma-nu-ên.
9Hãy tụ họp lại, hỡi các dân, hãy kinh sợ.
Hãy lắng nghe, hỡi những vùng đất xa xôi.
Hãy chuẩn bị chiến đấu, nhưng các ngươi sẽ bị đập tan!
Phải, hãy chuẩn bị chiến đấu, nhưng các ngươi sẽ bị đập tan!
10Hãy triệu tập tham mưu, nhưng chúng sẽ không ra gì.
Hãy thảo luận chiến lược, nhưng sẽ không thành công.
Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!”
Kêu Gọi Tin Cậy Chúa Hằng Hữu
11Chúa Hằng Hữu mạnh mẽ cảnh cáo tôi đừng theo đường lối của dân này. Ngài phán:
12“Đừng gọi mọi thứ là âm mưu, như họ đã làm.
Đừng sợ điều họ sợ, và đừng kinh hoàng.
13Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phải nên thánh trong đời sống con,
Ngài là Đấng con phải kính sợ.
Ngài là Đấng khiến con sợ hãi.
14Ngài sẽ là nơi an toàn cho con.
Nhưng đối với Ít-ra-ên và Giu-đa,
Ngài sẽ là tảng đá gây vấp chân
và hòn đá gây té ngã.
Còn đối với dân chúng Giê-ru-sa-lem,
Ngài sẽ là cạm bẫy và lưới bắt.
15Nhiều người sẽ bị vấp chân và té ngã,
không bao giờ đứng dậy được.
Họ sẽ bị bắt và bị tiêu diệt.”

16Hãy giữ gìn lời chứng của Đức Chúa Trời;
giao lời dạy của Ngài cho những người theo tôi.
17Tôi sẽ chờ đợi Chúa Hằng Hữu, Đấng ẩn mặt với nhà Gia-cốp.
Tôi vẫn đặt niềm tin mình nơi Ngài.
18Tôi và những đứa con mà Chúa Hằng Hữu ban cho là dấu hiệu và điềm báo trước cho Ít-ra-ên từ Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Đấng ngự trong Đền Thờ Ngài trên Núi Si-ôn.
19Nếu có ai nói với các ngươi: “Hãy cầu hỏi các đồng bóng và những người có thể hỏi linh hồn của người chết, là những kẻ nói thì thầm và lẩm bẩm, họ sẽ cho chúng ta biết phải làm gì.” Nhưng sao người ta không cầu hỏi Đức Chúa Trời? Sao người sống đi cầu hỏi người chết?
20Hãy theo kinh luật và lời dạy của Đức Chúa Trời! Ai phủ nhận lời Ngài là người hoàn toàn chìm trong bóng tối.
21Họ sẽ lưu lạc trên đất, khốn khổ và đói khát, Và vì họ đói khát, họ sẽ giận dữ và nguyền rủa cả vua và Đức Chúa Trời mình. Họ sẽ nhìn lên thiên đàng
22và nhìn xuống đất, nơi ấy chỉ toàn là hoạn nạn, tối tăm, và sầu khổ hãi hùng. Họ sẽ bị hút vào cõi tối tăm mờ mịt đó.