Aa
1天地萬物既成、
2七日上帝造物工竣、乃憩息、
3蓋是日上帝畢其工而安息、遂錫嘏此日、別之為聖、○
4耶和華上帝創造天地之日、其畧如左、
5爾時野無草木、田間蔬菜未生、蓋耶和華上帝未降雨於地、亦無人耕之、
6惟霧由地上騰、普潤土壤、
7耶和華上帝摶土為人、噓生氣於其鼻、乃成生靈、
立伊甸囿
8耶和華上帝植囿於東方之伊甸、置所造之人於其間、
9耶和華上帝使地生諸樹、觀可娛目、食可適口、當囿之中、有生命之樹、及別善惡之樹、
10有河流自伊甸、灌溉其囿、中分四支、
11一曰比遜、瀠洄於哈腓拉、其地產金、
12厥金精良、亦產珍珠碧玉、
13二曰基訓、環流於古實
14三曰希底結、流於亞述東、四曰伯拉
15耶和華上帝挈其人置伊甸囿、使之治理監守、
16命之曰、囿中樹果、任意可食、
17惟別善惡之樹、其果不可食、食之日必死、○
為男造配偶
18耶和華上帝曰、人獨處非善、我將作一相助者以配之、
19耶和華上帝以土造野間走獸、空中飛鳥、攜至其人前、視其稱以何名、其所以稱各生物者、即其物之名也、
20其人於牲畜飛鳥走獸、各命以名、惟己無相助者配之、
21耶和華上帝乃令其人酣睡、取其脇骨之一、彌縫其肉、
22以所取之脇骨造女、攜至其前、
23其人曰、是乃我骨中之骨、肉中之肉、可稱為女、因自男出也、
24是以人將離父母、膠漆其妻、成為一體、
25夫婦並裸、亦無愧焉、