Aa
Sự Hủy Phá Thành Giê-ru-sa-lem
1Ngày mười tháng mười,24:1 Tháng Giêng năm 588 TCN năm thứ chín kể từ khi Vua Giê-hô-gia-kim bị lưu đày, Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho tôi:
2“Hỡi con người, hãy ghi lại ngày này, vì chính hôm nay, vua Ba-by-lôn bắt đầu cuộc tấn công chống lại Giê-ru-sa-lem.
3Hãy kể ẩn dụ này cùng với sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao cho bọn phản nghịch:
Hãy đặt nồi lên bếp lửa,
và đổ nước vào.
4Hãy sắp đầy những miếng thịt ngon—
những đùi và vai
cùng tất cả xương thật tốt vào trong nồi.
5Hãy bắt con chiên mập tốt nhất trong bầy,
và chất củi dưới nồi.
Hãy nấu thịt cho chín rục,
đến khi thịt rã ra khỏi xương.

6Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán:
Khốn cho Giê-ru-sa-lem,
là thành của bọn sát nhân!
Ngươi là một cái nồi
ten rỉ đầy gian ác.
Hãy vớt thịt ra không cần theo thứ tự,
vì chẳng miếng nào ngon hơn miếng nào cả.
7Vì máu của kẻ giết nó
văng trên các tảng đá láng.
Chứ không đổ trên đất,
nơi đất có thể che lấp!
8Vì thế Ta khiến máu nó vấy trên tảng đá
để mọi người thấy rõ.
9Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán:
Khốn cho Giê-ru-sa-lem,
là thành của bọn sát nhân!
Ta sẽ chất một đống củi lớn dưới chân nó.
10Phải, hãy chất một đống củi thật lớn!
Hãy để lửa lớn để nước sôi sùng sục.
Hãy nấu thịt với nhiều gia vị,
và đổ nước thịt ra, để mặc cho xương cháy.
11Rồi bắc nồi không trở lại trên đống than hồng.
Nung nồi cháy đỏ!
Để thiêu cháy các chất nhơ bẩn và cặn bã.
12Nhưng làm thế cũng vô ích;
ten rỉ và chất nhơ bẩn vẫn còn nguyên.
Vì vậy hãy ném chúng vào trong lửa.
13Sự ô uế của người là tà dâm của ngươi
và ten rỉ là tội thờ thần tượng của ngươi.
Ta muốn tẩy sạch ngươi
nhưng ngươi từ khước.
Vậy nên ngươi vẫn nhơ bẩn
cho đến khi Ta đoán phạt ngươi cách kinh khiếp.
14Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán! Khi thời hạn đến, Ta sẽ thực hiện. Ta sẽ không thay đổi ý định, và Ta sẽ không thương tiếc ngươi. Ngươi sẽ chịu sự xét xử về những hành động gian ác của ngươi, Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã phán vậy.”
Vợ Ê-xê-chi-ên Qua Đời
15Rồi sứ điệp của Chúa Hằng Hữu truyền cho tôi:
16“Hỡi con người, chỉ với một hơi thổi, Ta sẽ xóa mất bảo vật yêu thích nhất của con. Tuy nhiên, con đừng tỏ bày bất cứ sự thương tiếc nào về cái chết của nàng. Đừng khóc lóc; đừng đổ nước mắt.
17Hãy thở than âm thầm, nhưng đừng khóc than nơi mộ phần của nàng. Đừng để đầu trần, đừng cởi giày đi chân không. Đừng cử hành những nghi lễ tang chế hay nhận thực phẩm của các bạn đến phúng viếng.”
18Vậy, tôi vừa công bố điều này cho dân chúng vào buổi sáng, thì đến chiều vợ tôi qua đời. Sáng hôm sau, tôi làm đúng những điều Chúa đã dạy tôi.
19Dân chúng hỏi tôi: “Việc này có nghĩa gì? Ông định bảo chúng tôi điều gì đây?”
20Tôi nói với họ: “Chúa Hằng Hữu truyền cho tôi sứ điệp này,
21và tôi đã nói lại sứ điệp này cho người Ít-ra-ên. Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Ta sẽ tiêu hủy Đền Thờ Ta, là sức mạnh và là niềm hãnh diện của các ngươi, là niềm vui của linh hồn ngươi. Con trai và con gái các ngươi ở xứ Giu-đa sẽ bị gươm đao tàn sát.
22Các ngươi sẽ phải làm y như Ê-xê-chi-ên đã làm. Các ngươi không được để tang công khai, không được ăn các thực phẩm của người đi phúng viếng.
23Các ngươi không được để đầu trần, và không được cởi giày đi chân không. Các ngươi không được để tang hay khóc lóc, nhưng các ngươi sẽ hao mòn vì tội lỗi của các ngươi. Các ngươi sẽ thở than với nhau về tất cả gian ác các ngươi đã phạm.
24Ê-xê-chi-ên là một điển hình cho các ngươi; các ngươi sẽ làm những việc như người ấy đã làm. Đến thời điểm ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu Chí Cao.”
25Rồi Chúa Hằng Hữu phán với tôi: “Hỡi con người, trong chính ngày Ta cất khỏi chúng sức mạnh, niềm vui mừng và vinh quang, lòng ước ao, của cải quý báu nhất của chúng—Ta cũng sẽ lấy đi những con trai và con gái của chúng.
26Trong ngày đó, một người sống sót từ Giê-ru-sa-lem sẽ lên đường qua Ba-by-lôn để cho con biết các biến cố vừa xảy ra.
27Và khi người ấy đến, giọng nói con sẽ trở lại, con có thể nói chuyện với người ấy, và con sẽ làm một dấu lạ cho dân chúng. Rồi chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.”