Aa

Thi Thiên 89

Giao Ước của Chúa với Đa-vít
(Giáo huấn ca của Ê-than, người Ếch-ra-hít)
1Con sẽ luôn ca ngợi tình thương của Chúa Hằng Hữu!
Từ đời này sang đời kia con sẽ truyền rao đức thành tín của Ngài.
2Con sẽ công bố tình thương muôn đời.
Và đức thành tín vững bền của Chúa.

3Chúa Hằng Hữu phán: “Ta đã lập giao ước với Đa-vít,
đầy tớ Ta đã chọn.
Ta đã lập lời thề này với người rằng:
4‘Ta sẽ thiết lập dòng dõi con trên ngôi vua mãi mãi;
và khiến ngôi nước con vững bền qua mọi thế hệ.’”

5Các tầng trời hát mừng những việc Chúa làm, lạy Chúa Hằng Hữu;
hàng nghìn thiên sứ sẽ ngợi tôn sự thành tín Chúa.
6Vì có ai trên các tầng trời có thể sánh với Chúa Hằng Hữu?
Trong vòng các thiên sứ có ai giống như Chúa Hằng Hữu?
7Đức Chúa Trời đáng được tôn kính trong hội các thánh.
Họ đứng quanh ngai Ngài chiêm ngưỡng và khâm phục.
8Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Vạn Quân!
Ai có dũng lực giống như Ngài, ôi Chúa Hằng Hữu?
Ngài bọc mình trong đức thành tín.

9Chúa khiến mặt biển cuồng loạn lặng yên.
Ngài dẹp yên sóng gió phũ phàng.
10Chúa chà nát Ra-háp như cái thây.
Đưa tay dũng mãnh tung quân thù tán loạn.
11Các tầng trời và đất thuộc quyền của Chúa;
mọi vật trong thế gian là của Ngài—Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài.
12Phương bắc, phương nam đều do Chúa tạo ra.
Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn hoan ca Danh Ngài.
13Cánh tay Chúa vô cùng mạnh mẽ!
Bàn tay89:13 Nt bàn tay mặt hùng dũng Chúa đưa cao,
14Công chính và công lý là nền móng của ngôi Chúa
Nhân ái và chân thật đi trước mặt Ngài.
15Phước cho người biết vui vẻ reo hò,
vì họ sẽ đi trong ánh sáng của Thiên nhan, lạy Chúa Hằng Hữu.
16Suốt ngày, hân hoan trong Danh Chúa.
Được đề cao trong đức công chính Ngài.
17Vì Chúa là vinh quang và sức mạnh của họ,
Nhờ ơn Chúa, uy lực89:17 Nt sừng họ vươn cao.
18Thuẫn khiên chúng con thuộc về Chúa Hằng Hữu,
và Ngài, Đấng Thánh của Ít-ra-ên là Vua chúng con.
19Từ xưa, Chúa dạy người thành tín của Chúa qua khải tượng.
Ngài phán: “Ta đã dấy lên một người uy dũng.
Tôn cao người được Ta chọn làm vua giữa dân chúng.
20Ta đã tìm thấy Đa-vít, đầy tớ Ta.
Ta đã lấy dầu thánh xức cho người.
21Bàn tay Ta đặt trên người mãi mãi;
cánh tay Ta tăng cường sức mạnh người.
22Quân thù sẽ không áp đảo,
hay bọn gian ác sẽ không làm nhục người.
23Trước mặt người, Ta chà nát quân thù,
những ai ghét người, Ta đánh hạ.
24Người hưởng trọn nhân ái và thành tín Ta mãi mãi,
trong Danh Ta, uy lực người vươn cao.
25Ta cho tay người cai trị biển cả,
tay hữu người thống lãnh các dòng sông.
26Người sẽ gọi Ta rằng: ‘Chúa là Cha con,
là Đức Chúa Trời con, và Vầng Đá cứu rỗi con.’
27Ta sẽ lập người làm trưởng tử,89:27 Nt con đầu lòng
làm vua tối cao giữa các vua trên đất.
28Ta mãi mãi giữ lòng nhân ái với người;
giao ước Ta với người không bao giờ thay đổi.
29Dòng dõi người sẽ được vững lập đời đời;
ngôi người còn mãi như tuổi các tầng trời.
30Nếu con cháu người quên lãng điều răn Ta,
và không thực thi điều lệ Ta,
31nếu họ vi phạm các sắc lệnh Ta,
không giữ các mệnh lệnh Ta,
32khi ấy Ta sẽ trừng phạt tội ác họ,
bằng cây gậy và cây roi.
33Nhưng Ta vẫn thương xót người,
Ta vẫn luôn luôn giữ lòng thành tín.
34Ta không bao giờ bội ước;
hoặc sửa đổi lời Ta hứa hẹn.
35Ta đã thề với Đa-vít một lần dứt khoát,
và chẳng bao giờ lừa dối người.
36Dòng dõi người còn đến đời đời;
ngôi người tồn tại như mặt trời.89:36 Nt mặt trời trước mặt Ta
37Như mặt trăng, xoay vần vĩnh viễn,
kiên lập mãi mãi như các tầng trời!”

38Nhưng Chúa lại khước từ, loại bỏ.
Nổi giận cùng người Chúa đã tấn phong.89:38 Nt xức dầu
39Phế bỏ giao ước Ngài lập với người;
dày xéo vương miện người dưới chân.
40Chúa lật đổ các hàng rào che chở
và tiêu diệt các chiến lũy người xây cất.
41Người qua đường tranh nhau cướp giật,
các lân bang sỉ nhục, chê cười.
42Chúa gia tăng sức mạnh của kẻ thù người,
cho quân thù vui mừng hớn hở.
43Chúa khiến gươm người bị đánh bật,
bỏ rơi người giữa chiến trận kinh hoàng.
44Chúa cất quyền trượng khỏi tay người,
lật đổ ngai vàng xuống đất đen.
45Chúa rút ngắn cuộc đời của người,
đắp lên thân người tấm chăn ô nhục.

46Lạy Chúa Hằng Hữu, việc này xảy ra bao lâu nữa?
Ngài vẫn ẩn mặt mãi sao?
Cơn thịnh nộ Ngài còn cháy đến bao giờ?
47Lạy Chúa, xin đừng quên đời con quá ngắn,
con người sinh vào cõi hư không!
48Không ai có thể sống mãi; tất cả sẽ chết.
Không ai có thể thoát được quyền uy của nấm mồ.

49Lạy Chúa, lòng nhân ái Ngài ở đâu?
Là sự thành tín mà Ngài hứa cùng Đa-vít ngày xưa.
50Lạy Chúa, xin đừng quên đầy tớ Ngài chịu nhục!
Lòng con mang lời nguyền rủa của các dân.
51Lạy Chúa Hằng Hữu, sỉ nhục ấy do quân thù đem lại;
để nhục mạ người Chúa xức dầu.89:51 Nt để sỉ nhục các bước đi của người chịu xức dầu của Chúa

52Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu đời đời!
A-men! A-men!