Aa

Thi Thiên 8

Vinh Quang của Chúa và Giá Trị của Con Người
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu Gít-ti)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa của chúng con, uy danh Chúa vang lừng khắp đất!
Vinh quang Ngài chiếu rạng trời cao.
2Từ môi miệng trẻ thơ và hài nhi,
Chúa đã đặt vào lời ca ngợi,
khiến quân thù câm nín.

3Khi con nhìn bầu trời lúc đêm và thấy các công trình của ngón tay Chúa—
mặt trăng và các tinh tú mà Chúa sáng tạo—
4con không thể nào hiểu thấu,
con loài người là chi mà Chúa phải nhọc lòng?
5Chúa tạo người chỉ kém Đức Chúa Trời một chút,
đội lên đầu danh dự và vinh quang.
6Cho người cai quản toàn vũ trụ,
khiến muôn loài đều phải phục tùng—
7gia súc và bầy vật
cùng tất cả thú rừng,
8đến các loại chim trên trời, cá dưới biển,
và mọi sinh vật dưới đại dương.

9Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa chúng con, uy danh Chúa vang lừng khắp đất!