Aa

Thi Thiên 68

Chúa của Si-nai và Nơi Thánh
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Xin Đức Chúa Trời vùng dậy, đánh tan thù nghịch.
Để bọn người ghét Đức Chúa Trời phải tán loạn.
2Xin thổi họ lan như làn khói.
Khiến họ tan như sáp chảy trong lửa.
Để bọn gian ác tàn lụi khi Đức Chúa Trời hiện diện.
3Nhưng xin cho người công chính vui mừng.
Xin cho họ hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời.
Xin cho họ trào dâng niềm hoan lạc.
4Hãy ngợi tôn Đức Chúa Trời và chúc tụng Danh Chúa,
Hãy tôn cao Chúa, Đấng trên các tầng mây.
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu—
hãy hoan hỉ trước mặt Ngài.

5Đức Chúa Trời ngự trong nơi thánh,
Ngài là Cha trẻ mồ côi, Đấng bênh vực người quả phụ,
6Đức Chúa Trời là nơi cho người cô đơn có tổ ấm gia đình;
Ngài giải cứu người bị gông cùm xiềng xích
và lưu đày bọn phản nghịch tới nơi đồng khô cỏ cháy.
7Lạy Đức Chúa Trời, khi Chúa dắt dân Ngài ra khỏi Ai Cập,
và vào vùng hoang mạc,

8thì đất động, mưa to như thác đổ
trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời của Si-nai,
trước Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.
9Chúa đã cho mưa dồi dào, lạy Đức Chúa Trời,
đem tươi mát cho cơ nghiệp cằn cỗi.
10Dân Chúa tìm được nơi an định,
và hưởng nhiều vụ mùa phong phú, lạy Đức Chúa Trời,
Ngài cung ứng đủ nhu cầu cho người nghèo khổ.

11Chúa ra lệnh, vô số người tuân phục,
loan tin mừng như đạo quân đông đảo.
12Các vua chúa và tướng lãnh đều bỏ chạy,
các phụ nữ Ít-ra-ên chia nhau chiến lợi phẩm.
13Khi họ an nghỉ giữa chuồng chiên,
sẽ như bồ câu cánh dát bạc,
bộ lông nạm vàng ròng.68:13 Nt vàng nguyên chất
14Khi Đấng Toàn Năng đánh tan các vua,
thì tuyết sa phủ trắng Núi Sanh-môn.

15Hỡi các dãy núi Ba-san hùng vĩ,
với nhiều ngọn lởm chởm trong không trung.
16Sao ngươi nổi cơn ghen tị, hỡi các núi ghồ ghề,
tại Núi Si-ôn, nơi Đức Chúa Trời chọn để ngự,
phải, Chúa Hằng Hữu sẽ ở tại đó đời đời?

17Số chiến xa của Chúa nhiều hằng nghìn, hằng vạn,
nghênh giá Chúa từ Núi Si-nai vào nơi thánh.
18Chúa đã lên nơi cao,
dẫn đầu những người bị tù.
Chúa đã nhận tặng vật của loài người,
kể cả của bọn nổi loạn.
Bây giờ, Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa họ.

19Ngợi tôn Chúa; chúc tụng Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Độ chúng con!
Vì mỗi ngày Chúa mang gánh nặng của chúng con.
20Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời Cứu Rỗi!
Chúa Hằng Hữu Chí Cao giải cứu chúng con khỏi nanh vuốt tử thần.

21Đức Chúa Trời giẫm nát đầu kẻ thù,
nghiền nát sọ của người tiếp tục vi phạm.68:21 Ctd người cứ đi con đường tội lỗi
22Chúa phán: “Ta sẽ đem dân Ta trở về
từ núi Ba-san, từ đáy biển sâu.
23Các con, dân Ta, sẽ rửa chân mình trong máu quân thù,
và ngay cả đàn chó cũng được chia phần thắng lợi!”68:23 Ctd dự phần trong đó

24Họ đã thấy Chúa uy nghi diễu hành, lạy Đức Chúa Trời,
Cuộc diễu hành của Đức Chúa Trời và Vua con đi vào nơi thánh.
25Ban hợp ca đi trước, theo sau là các dàn nhạc;
giữa là các thiếu nữ đánh trống cơm.
26Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời, hỡi toàn dân Ít-ra-ên;
hãy ngợi tôn Chúa Hằng Hữu của Ít-ra-ên.
27Kìa, đại tộc nhỏ nhất Bên-gia-min đi trước.
Rồi với tất cả các hoàng tử 68:27 Ctd hội đồng Giu-đa,
và các vương tử Sa-bu-luân và Nép-ta-li.

28Lạy Đức Chúa Trời, xin triệu tập lực lượng.
Xin biểu dương sức mạnh, ôi Đức Chúa Trời, như Ngài đã từng thi thố.68:28 Nt cho
29Vì Đền Thờ của Chúa đặt tại Giê-ru-sa-lem,
các vua sẽ đem phẩm vật dâng hiến lên Ngài.
30Xin quở trách đội quân các nước—
là những thú dữ trong lau sậy,
và đàn bò rừng giữa bò con của các dân tộc.
Xin hạ nhục bọn người dâng bạc.
Xin đánh tan các đoàn dân hiếu chiến.
31Những phái đoàn sẽ đến từ Ai Cập;
và Ê-thi-ô-pi để thần phục Ngài.
32Hãy ngợi tôn Đức Chúa Trời, hỡi các vương triều trên đất.
Hãy hát mừng ca tụng Chúa không thôi.
33Ngài cưỡi trên các tầng trời từ vạn cổ,
tiếng phán Ngài vang động khắp nơi.
34Hãy rao ra quyền năng của Đức Chúa Trời.
Oai nghi Ngài tỏa sáng trên Ít-ra-ên;
sức mạnh Chúa uy nghi trên các tầng trời.
35Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong nơi thánh.
Chính Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ban quyền năng và sức mạnh cho dân Ngài.

Chúc tụng Đức Chúa Trời!