Aa

Thi Thiên 40

Mong Chúa Cứu Khỏi Khổ Nạn
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Tôi kiên nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu cứu giúp,
Ngài cúi xuống nghe tiếng tôi kêu xin.
2Ngài cứu tôi từ lòng hố diệt vong,
đem tôi lên khỏi vũng bùn lầy.
Ngài đặt chân tôi trên vầng đá
và cho bước tôi vững vàng.
3Ngài cho tôi một bài hát mới,
để tôi ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
Nhiều người sẽ thấy và kinh sợ.
Họ sẽ đặt lòng tin cậy trong Chúa Hằng Hữu.

4Phước cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu,
không khuất phục trước người kiêu căng,
không về phe với bọn thờ thần tượng.
5Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, công ơn kỳ diệu vẫn trường tồn.
Lòng ưu ái Ngài còn muôn thuở.
Chẳng thần nào sánh được với Ngài.
Nếu con muốn nhắc ân huệ,
thật quá nhiều, không sao đếm xuể.

6Chúa chẳng thích lễ vật, sinh tế.
Ngài chỉ muốn con nhất mực vâng lời,40:6 Nt Chúa mở tai con
Chúa không đòi lễ thiêu chuộc tội.
7Con xin xác nhận: “Này, con đến.
Trong Kinh Sách đã chép về con.
8Lạy Đức Chúa Trời, con hoan hỉ làm theo ý Chúa,
luật pháp Ngài ghi khắc tận tâm can.”

9Con đã rao truyền cho dân Chúa về công chính của Ngài.
Thật con không thể nào nín lặng âm thầm,
như Ngài đã biết, lạy Chúa Hằng Hữu.
10Con không giấu tin mừng của Chúa trong lòng con;40:10 Phúc Âm thiên thượng
nhưng công bố đức thành tín và sự cứu rỗi của Ngài.

Con đã nói với mọi người giữa hội chúng
về tình thương và thành tính của Ngài.

11Chúa Hằng Hữu, xin tiếp tục thương xót, khoan nhân.
Xin bảo vệ con trong chân lý của Ngài.
12Tai họa chung quanh con—
nhiều vô kể!
Tội con ngập đầu,
đâu dám ngước nhìn lên.
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con.
Khiến con mất hết lòng can đảm.

13Chúa Hằng Hữu ôi, xin giải thoát con!
Xin mau mau đến cứu giúp con.
14Xin cho người săn mạng con
phải bối rối và hổ thẹn.
Xin cho kẻ vui về hoạn nạn của con
phải cúi đầu trơ trẽn.
15Xin cho họ khiếp đảm vì tủi thẹn,
vì họ nói: “Ha! Chúng ta đã bắt được hắn!”

16Nguyện những người tìm kiếm Chúa
tràn ngập hân hoan và mừng rỡ trong Ngài.
Nguyện những ai yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
luôn nói rằng: “Chúa Hằng Hữu thật vĩ đại!”
17Thân phận con nghèo hèn, thiếu thốn,
nhưng Chúa vẫn hết lòng ưu ái, thương yêu.
Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu con.
Lạy Đức Chúa Trời con, xin đừng trì hoãn.