Aa
1Đối đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,
trả lời xẳng xớm như lửa thêm dầu.
2Lưỡi người khôn truyền thông tri thức,
miệng người dại tuôn chảy điên rồ.
3Mắt Chúa Hằng Hữu ở khắp mọi nơi,
xét xem người ác lẫn người thiện lành.
4Lưỡi hiền lành là cây sự sống;
lưỡi gian ngoa phá hại tâm linh.
5Con cãi lời cha là con ngu dại;
con nghe sửa dạy mới là con ngoan.
6Nhà người công chính là kho tàng quý giá,
lợi tức người gian tà đem lại đủ thứ rối ren.
7Môi người khôn truyền rao tri thức;
lòng người dại thì chẳng được gì.
8Tế lễ người ác là vật Chúa Hằng Hữu chán ghét,
nhưng lời người ngay cầu nguyện được Chúa hài lòng.
9Đường người ác bị Chúa Hằng Hữu chán ghét,
nhưng người theo đường công chính được Chúa yêu thương.
10Bỏ đường chính bị cực hình chắc chắn,
ghét khuyên răn bị tiêu diệt chẳng sai.
11Âm Phủ và Hỏa Ngục, Chúa Hằng Hữu còn thấy suốt.
Huống hồ chi lòng dạ loài người!
12Người nhạo báng không đến gần người khôn,
vì sợ phải nghe lời quở trách.
13Lòng khoái lạc làm mặt mày vui vẻ;
dạ ưu phiền làm héo hắt tâm linh.
14Lòng thông sáng đi tìm tri thức,
miệng người ngu ăn nói điên rồ.
15Lòng ưu sầu thấy ngày nào cũng ngày hoạn nạn;
lòng vui mừng lúc nào cũng yến tiệc liên miên.
16Thà ít của mà kính sợ Chúa Hằng Hữu,
hơn là có nhiều tài sản mà bối rối cặp theo.
17Thà một bát rau mà yêu thương nhau,
hơn là ăn thịt bò với lòng ganh ghét.
18Người nóng tính thường gây xung đột;
người ôn hòa dàn xếp đôi bên.
19Đường người biếng nhác như có rào gai ngăn chặn,
đường người ngay lành luôn quang đãng hanh thông.
20Con khôn vui lòng cha;
con ngu khinh dể mẹ.
21Người dại dột cho u mê là hay;
nhưng người khôn lúc nào cũng chọn đường ngay.
22Kế hoạch thất bại, vì không có người tính kế;
kế hoạch thành công, nhờ có mưu sĩ tài cao.
23Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ;
lời đúng lúc quý giá biết bao!
24Đường sống của người khôn dẫn lên cao;
lánh xa âm phủ ở dưới thấp.
25Chúa Hằng Hữu phá nhà người kiêu ngạo,
nhưng Ngài giữ vững ranh giới người góa bụa.
26Chúa Hằng Hữu ghê tởm mưu gian ác,
nhưng lời trong sạch được Chúa hài lòng.
27Người tham lợi đem rối rắm vào nhà,
người khước từ hối lộ được sống an vui.
28Người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng;
người gian tà thốt lời độc địa không đắn đo.
29Chúa Hằng Hữu lánh xa người mưu ác,
nhưng nghe người công chính cầu xin.
30Mắt thấy cảnh đẹp khiến lòng vui vẻ;
tai nghe tin lành xương cốt nở nang.
31Ai chịu nghe phê bình xây dựng,
sẽ ở giữa đám người khôn ngoan.
32Ai khước từ khuyên răn, ghét chính linh hồn mình;
người nghe lời sửa dạy sẽ trở nên thông sáng.
33Kính sợ Chúa Hằng Hữu thật là khôn ngoan,
đức tính khiêm nhu mang lại vinh dự.