Aa
1Ai yêu kỷ luật yêu tri thức;
ai ghét sửa dạy là người ngây ngô.
2Chúa Hằng Hữu ban phước cho người ngay thẳng,
nhưng đoán phạt người mưu đồ việc ác.
3Gian ác không đem lại hạnh phước bền lâu,
nhưng người công chính sẽ đâm rễ vững vàng.
4Vợ hiền đức là mão miện cho chồng,
vợ gây xấu hổ làm chồng tàn cốt mục xương.
5Người công chính giữ tâm tư hướng thiện;
người ác gian nghĩ mưu kế gạt lừa.
6Lời người ác như cạm bẫy hại người,
miệng người lành mở con đường giải thoát.
7Người ác bị lật đổ và tiêu tan,
nhà người công chính luôn đứng vững vàng.
8Càng khôn càng được tiếng khen,
người gian phải nhận lấy lời gièm chê.
9Thà vô danh mà có người hầu người hạ,
còn hơn vênh váo tự tôn mà thiếu thức ăn.
10Người lành chăm lo cho gia súc mình,
còn người ác dù tỏ ra yêu thương vẫn là ác.
11Ai cày sâu cuốc bẩm thu hoạch nhiều hoa lợi,
ai đuổi theo ảo mộng là người thiếu suy xét.
12Người gian muốn đoạt cả vật đã chia cho đồng bọn,
còn người công chính chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau.
13Người ác bị lời dối trá mình sập bẫy,
người thiện nhờ ngay thật mà được thoát nguy.
14Miệng nói thật tạo ra nhiều phước hạnh,
tay siêng năng đem lại lắm thỏa lòng.
15Người dại tự cho đường lối mình công chính,12:15 Tự cho đường mình là đúng
nhưng người khôn biết lắng nghe lời khuyên dạy.
16Người dại để lộ lòng giận dữ,
người khôn giữ được bình tĩnh dù bị sỉ nhục.
17Nhân chứng thật nói ra lời ngay thẳng;
nhân chứng gian chỉ lừa gạt mưu đồ.
18Lời khinh suất đâm chém như gươm bén,
lưỡi khôn ngoan chữa trị giống thuốc hay.
19Môi chân thật sẽ lưu truyền mãi mãi,
lưỡi điêu ngoa phút chốc đã qua rồi.
20Lòng dạ người mưu ác chứa đầy lừa dối;
tâm can người giải hòa tràn ngập vui tươi.
21Hoạn nạn lánh xa người công chính,
tai vạ tìm đến người gian tà.
22Chúa Hằng Hữu ghê tởm môi gian trá,
người thành thật luôn được Chúa mến yêu.
23Người khôn chẳng khoe khoang tri thức,
người khờ thường bộc lộ dại dột.
24Tay siêng năng sẽ nắm quyền cai trị,
tay biếng lười sẽ chịu cảnh tôi đòi.12:24 Phải phục dịch
25Lòng lo lắng làm người nản chí;
lời nói lành phấn chấn tâm can.
26Người công chính cậy bạn làm cố vấn;
người gian tà tự chọn nẻo hư vong.
27Người làm biếng không nấu nướng thịt mình săn được,
nhưng tính siêng năng là gia tài quý báu của một người.
28Đường công chính dẫn đến chốn vĩnh sinh,
trên đường ấy tử thần không ló dạng.